teamleden - psycholoog - diagnostiek bij kinderen en jongeren - Caroline Henderick

Caroline Henderick

Diagnostisch onderzoek bij kinderen en jongeren

caroline.henderick@ptcgent.be

GSM: 0476/34.92.49

Bezieling

“Een kind is als een vlinder in de wind.

De ene vliegt hoog

de andere laag,

maar ieder doet het op zijn eigen manier.”

Als psychologe en psycho-diagnosticus gaat mijn aandacht uit naar kinderen en jongeren waarbij ik samen met de ouders op zoek ga naar het hoe en waarom van bepaalde problemen. Aan de hand van gesprekken, observaties en onderzoeken/vragenlijsten ga ik na wat de sterktes zijn van het kind alsook de werkpunten die ik samen met alle betrokken (ouders, leerkrachten, netwerk,…) wil aanpakken.

Ervaring:  

Mijn loopbaan begon ik met de opstart van een leefgroep voor kinderen en jongeren met autisme.  Kort daarna werkte ik als schoolpsycholoog binnen de bijzondere jeugdzorg.  Hierna ging ik aan de slag als psycho-pedagogisch consulent binnen het CLB (lager, secundair en buitengewoon onderwijs) en Samen 1 Plan Gent.  In deze setting kan ik me helemaal ontplooien en uitleven:  wat zijn – na onderzoek – de sterktes en werkpunten van een kind/jongere waarmee we samen op weg kunnen gaan…

Doch vind ik het heel frustrerend dat ouders steeds aanlopen tegen een alom gekend terugkerend probleem, nl wachtlijsten.  Om hieraan tegemoet te komen wil ik naast mijn huidige job, instappen in een dynamische groepspraktijk waar je als ouder en/of doorverwijzer enerzijds terecht kan voor onderzoek en anderzijds voor begeleiding/therapie.

Opleidingen :
 • Basis : Klinische psychologie (2001)
 • Aanvullend :
  • Opleiding Sonestra (2020)
  • Opleiding verliescounselor (Lut Celie) (2014 -2015)
  • Opleidingsdagen hoogbegaafdheid, ADHD, autisme, dyspraxie,…. (SIG, Destelbergen en Eureka, Leuven) (2002 – heden)
  • Opleiding scoring en interpretatie WISC-V en WPPSI-IV-NL (Thomas Moore hogeschool) (2019 – 2020)
Taken binnen PTC : 

Psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen en gezinnen:

 • Cognitief onderzoek
 • Aandacht- en concentratieonderzoek, eventueel schoolobservatie en gesprek leerkracht
 • Sociaal- emotioneel onderzoek
 • Specifieke testen bij vermoeden autismespectrumstoornis, schoolobservatie en gesprek leerkracht
Contactgegevens :

mailadres: caroline.henderick@ptcgent.be

Gsm-nummer: 0476/34.92.49

Onze psychotherapeuten staan voor jou klaar