teamleden -psychotherapeut Goedele Lengeler kleiner

Goedele Lengeler

psychotherapeut

 goedele.lengeler@ptcgent.be

GSM: 0485 16 14 45

Bezieling

Heling heeft me altijd aangetrokken: weer/meer heel worden. Opnieuw jezelf worden. Vollediger jezelf worden. Vrijer ademen. Jezelf opnieuw bewegingen eigen maken, die je vergeten was. Nieuwe bewegingen verkennen en tot de jouwe maken.

Ik heb de loutering hiervan al vaak ervaren en het is mijn verlangen anderen daarin te ondersteunen.

Ik voel de zin om met een open blik de andere te ontmoeten. Benieuwd naar wie die andere in essentie is. Naar wat die ander wil, verlangt, nodig heeft.

Dit wil ik samen met jou onderzoeken. Ik geef je ondersteuning zodat besef en inzichten kunnen groeien en helderder worden, zodat je in veiligheid angst en pijn kan aangaan en nieuwe mogelijkheden kan verkennen om in de wereld te staan.

Het is een proces dat we samen maken, in verbinding met wie en wat jou omgeeft.

Persoonlijke loopbaanswitch

Het is een zoektocht geweest… Hoe met mensen werken, op een mij passende wijze? In welk kader kan en mag ik vanuit mijn mens-zijn de andere in zijn of haar mens-zijn ontmoeten en ondersteunen?

Het was en blijft een boeiende en afwisselende tocht.

Als maatschappelijk assistent heb ik de voorbije 25 jaar op uiteenlopende plaatsen gewerkt. Ik heb gezinnen en individuele personen begeleid en ook met groepen gewerkt. Zowat 15 jaar geleden, na een reis naar Mexico, heb ik antropologie bijgestudeerd. Dat heeft mijn denkkader en wereldbeeld enorm verbreed. Het heeft me ook bij andere vormen van heling gebracht.

Tijdens mijn professionele zoektocht werd ik telkens opnieuw geraakt door mensen hun kracht en creativiteit om met moeilijke situaties om te gaan. Ook al zagen ze dit zelf vaak niet zo. Tegelijk miste ik alsmaar meer de voor mij gepaste bewegingsruimte om dit ontmoeten voldoende te kunnen uitdiepen.

Vanuit een behoefte aan voeding en verdieping ben ik bij gestalttherapie terechtgekomen. Deze opleiding biedt mij een open en ondersteunend kader en heeft me geholpen om opnieuw voeling te krijgen met mijn verlangens. Door als therapeut te starten, vervolg ik mijn pad met nieuwe zin en focus.

Ervaring

Ik heb tijdens mijn werk in de reguliere hulpverlening hoofdzakelijk met mensen in (kans)armoede en met mensen uit diverse culturele achtergronden gewerkt. Vaak zochten zij hun plaats in een groter geheel en ik gaf hen daarbij ondersteuning op sociaal-maatschappelijk vlak. Afhankelijk van de setting lag de klemtoon meer op tewerkstelling of onderwijs, integratie, gezondheid,…

Los van bovenstaande groepen, heb ik ook specifiek gewerkt met gezinnen in problematische opvoedingssituaties.

Opleidingen:

  • Basis: Maatschappelijk assistent
  • Master in de sociale en culturele antropologie
  • Psychotherapeut: Gestalttherapeut i.o.
  • Aanvullend: Startjaar psychodynamische systemen
  • Gezinsgericht werken (modules systemische modellen, hulpverleningsproces en supervisie)
  • Core shamanism

Contactgegevens :

E-mail adres:  goedele.lengeler@ptcgent.be

GSM: 0485/16 14 45

Onze psychotherapeuten staan voor jou klaar