Individuele therapie bij zingevingsvragen

Bij het individueel werken rond zingeving gaan we via individuele therapie werken rond de factoren van zingeving:

  • Comprehension of het begrijpen, waarin we werken rond inzicht, reconstrueren van je verhaal, werken rond je zelfbeeld, je wereldbeeld, je levensfilosofie
  • Purpose of doel, waarin samen met jou nieuwe projecten, waarin je je kan engageren, zoeken naar betekenisvolle en ‘gelukmakende’ doelen
  • Significance of verschil, waarin we zoeken naar hoe je meer betekenis en bestaansrecht krijgt in je leven, jezelf op een nieuwe manier kunnen en mogen ervaren in relatie tot de ander

 

Werken aan verbinding met jezelf

We onderzoeken we hoe je kan evolueren naar een positief zelfbeeld en een manier om met een zekere mildheid naar jezelf te kijken. We vertrekken vanuit een krachtengerichte benadering, waarin we naast wat moeilijk is ook kijken naar wat er goed loopt, waar je talent, veerkracht en vaardigheden zitten. Van daaruit bekijken we wat mogelijke acties zouden kunnen zijn om tot verandering te komen en ondersteunen je hierin om keuzes af te wegen, met balans van pro en contra’s.

 

Werken aan verbinding met de ander

We leggen in het therapeutisch contact de nadruk op relationele gelijkwaardigheid en actieve dialoog. We staan stil bij de verschillende rollen die je inneemt, en hoe je deze ervaart. We zoeken samen met jou naar welk contact met anderen je in die verschillende rollen nodig hebt, en hoe je dit meer vorm kan geven.

Wanneer het zinvol is kunnen we ook samen met jou en je partner gesprekken aanbieden die gaan over meer verbinding met je partner.

 

Werken aan verbinding met de maatschappij

We bekijken waar nodig met jou hoe je de maatschappij en je plaats hierin ervaart. We onderzoeken welke aansluiting je als betekenisvol ervaart, en waar je deze mist, en hoe je deze (terug) zou kunnen opnemen.

 

Werken aan verbinding met de toekomst

We onderzoeken op je eigen tempo welke toekomstperspectief, angsten en dromen je nog hebt. We bekijken met jou wat hierin mogelijke keuzes, doelen en plannen zouden kunnen zijn en hoe je deze op een haalbare manier kan realiseren.

Uw psychotherapeuten voor

Individueel werken rond zingeving

Bijkomende inlichtingen nodig?Bij aanmelding stem ik in dat PTC Gent contact met mij opneemt en ga ik akkoord met de voorwaarden en de privacy policy van PTC Gent*

Of maak een afspraak

Relationeel werken rond zingeving

Wanneer we met zingevingsvragen zitten hebben we de neiging om ons terug te trekken, ook uit de relaties die betekenisvol zijn.

We werken waar nodig ook relationeel rond zingeving wanneer je aan het zoeken bent rond meer communicatie en verbinding met je partner.

Werken rond hoogsensitiviteit

Ben je hoogsensitief en heb je hier thuis of het op werk last van? Weet je niet altijd goed hoe dit aan te pakken en wat er nodig is?

Via psychotherapie krijg je meer zicht op wat je hoogsensitiviteit voor jou betekent, en hoe je hier beter mee kan leren omgaan.