Relationeel werken rond zingeving is aangeraden wanneer je aan het zoeken bent rond meer communicatie en verbinding met je partner.

Wanneer we met zingevingsvragen zitten hebben we de neiging om ons terug te trekken, ook uit de relaties die betekenisvol zijn. Dit is vaak zowel voor jezelf als voor je partner en gezinsleden vaak pijnlijk. Vaak zijn er bij alle partijen gevoelens van machteloosheid, verdriet over dit te zien gebeuren. Soms is er ook onbegrip en kwaadheid. Via gezamenlijke gesprekken wordt er vooral gefocused op het uitklaren van hoe dit door beide partners en eventueel gezinsleden beleefd worden, om zo tot meer communicatie en waar mogelijk meer verbinding te komen.

We bekijken met jou en je partner hoe jullie deze moeilijke periode ervaren. We onderzoeken hierin hoe je aan je partner meer en beter kan communiceren over hoe je je voelt, wat je ervaart op dit moment. En hoe dit voor je partner is, hoe de ander zich hierbij voelt. We ondersteunen gesprekken om te bekijken wat er nog goed loopt, waar jullie nog verbinding voelen. We bekijken ook wat jullie beiden nodig hebben van de ander, en bekijken wat er mogelijk is om hier aan tegemoet te komen, of hierrond grenzen aan te geven wanneer het nodig is.

Soms is één gesprek voldoende om hierover te praten. Dit gebeurt dan samen met je individuele therapeut. Wanneer het de bedoeling is om een relationeel proces op te zetten wordt er in samenspraak met jullie bekeken of het aangewezen is door te verwijzen naar een relatietherapeut.

Uw psychotherapeuten voor

Relationeel werken rond zingeving

Bijkomende inlichtingen nodig?Bij aanmelding stem ik in dat PTC Gent contact met mij opneemt en ga ik akkoord met de voorwaarden en de privacy policy van PTC Gent*

Of maak een afspraak

Individueel werken rond zingeving

In de individuele therapie wordt er gewerkt rond de factoren van zingeving.

We zoeken naar bronnen van zingeving, waarin we zowel werken rond meer verbinding met jezelf, met anderen, met de maatschappij en met de toekomst.

Werken rond hoogsensitiviteit

Ben je hoogsensitief en heb je hier thuis of het op werk last van? Weet je niet altijd goed hoe dit aan te pakken en wat er nodig is?

Via psychotherapie krijg je meer zicht op wat je hoogsensitiviteit voor jou betekent, en hoe je hier beter mee kan leren omgaan.