Wat is hoogsensitiviteit?

Elk moment van de dag doen we indrukken op, staan we bloot aan en verwerken we allerlei prikkels: smaken, geuren, geluiden, bewegingen, kleuren, vormen, sferen, … Dit zijn prikkels van buiten uit, en daarnaast zijn onze gevoelens en gedachten prikkels van binnenuit.

Hoogsensitieve personen (HSP’ers) hebben meer tijd nodig om deze indrukken te verwerken dan gemiddeld. Ze hebben het vaak nodig zich terug te trekken om dit doen. Sommige HSP’ers zijn zich hier niet van bewust, grenzen zich onvoldoende af of krijgen daartoe de kans niet. Als gevolg daarvan raken ze over hun toeren, worden ze geïrriteerd, reageren soms zelfs agressief.

HSP is geen ziekte maar een persoonlijkheidskenmerk met vele verschillende eigenschappen en varianten. Iedere HSP’er ervaart dit op een eigen, unieke manier. Als je er niet op de juiste manier mee leert omgaan kan deze hoogsensitiviteit de oorzaak zijn van zowel fysieke als psychische aandoeningen of problemen: chronische vermoeidheid, grote stemmingswisselingen, depressies en verslavingen…

HSP zijn heeft mooie kanten: ze kunnen zich heel goed concentreren wanneer ze niet afgeleid worden, voelen zaken, mensen en dieren vaak heel goed aan. Ze zijn beter in het signaleren van fouten en dus ook in het vermijden ervan. Ze denken vaak na over de diepere zin van het leven, en verwerken vele dingen op een ander, dieper niveau dan de doorsnee persoon. Ze zijn vaak erg creatief en hebben een brede interesse. Ze krijgen snel inzicht in een situatie waardoor ze originele en creatieve oplossingen kunnen aanbrengen bij problemen. •Je hebt sterk de neiging om je aan te passen aan de verwachtingen uit je omgeving.

Maar sommige zaken zijn voor een hoogsensitief persoon moeilijk. Contact met anderen kan van HSP’ers veel vragen, soms hebben ze het gevoel leeggezogen te worden door anderen. Functioneren in groep is vaak moeilijk, waardoor ze drukte en sociale gebeurtenissen liever uit de weg gaan. Vaak willen ze de dingen té goed doen, zijn ze perfectionistisch, en ontwikkelen hierin faalangst. Ze hebben soms de neiging zich (teveel) aan te passen aan verwachtingen uit hun omgeving.

Of je hoogsensitief bent of niet is niet altijd makkelijk te herkennen vanwege de diversiteit in uitingsvormen, en ook omdat HSP’ers vaak geleerd hebben hun hoogsensitiviteit te camoufleren of uit te schakelen. In die zin is het belangrijk bij een vermoeden van HSP je hierrond je bevragen of zelfs testen. Met individuele of relatiegerichte therapie gaan we doelgericht werken rond hoogsensitiviteit.

 

Individuele therapie bij hoogsensitiviteit

Als je hoogsensitief persoon kan je omgeving, je werk, je relatie, je kinderen je overweldigen. Veel HSP’ers vinden het niet zo makkelijk zich af te grenzen, of worden overspoeld door hun eigen emoties en gedachten. Via therapie kan je leren op een evenwichtige manier omgaan met je eigen behoeftes en wat je nodig hebt.

Mogelijke thema’s in de therapie:

  • Vertragen in plaats van jagen: wat gebeurt er eigenlijk allemaal in mij? Als HSP heb je vaak heftige emoties, zowel positieve als negatieve. Hierin onderscheiden we jouw ‘natuurlijke reactie’ van jezelf en wat aangepast gedrag is. Wat ervaar je allemaal en hoe reageer je daar vervolgens op? Je leert om dit alles te accepteren en er constructief mee om te gaan. Hoe  jezelf te beschermen tegen alle invloeden en prikkels. Je leert doseren wat je hoeveel je aankan, waardoor je je draagkracht vergroot.
  • Wat is van mij, wat is van de ander? Veel mensen met HSP vervloeien met hun omgeving, het verschil tussen ‘ik’ en de ander ontbreekt, gaan helemaal op in de ander. Of je trekt je helemaal terug op jezelf, ‘bunkert’ jezelf. In beide gevallen is er geen sprake van contact. Het afgestemd zijn op zichzelf in relatie tot de ander of de buitenwereld gaat verloren. Je kan leren om jezelf te blijven in je relatie, waar nodig meer op te komen voor jezelf door jezelf en anderen te begrenzen, zonder hierbij de ander en wat deze nodig heeft te verliezen.
  • Je eigen plek innemen. Het te weinig ontwikkeld vermogen om bij zichzelf stil te staan heeft tot gevolg dat moeilijk contact kan worden gemaakt met de eigen behoeften. Vaak heeft het appel van een ander voorrang op wat je zelf wil. Aardig gevonden willen worden, een ‘pleaser’ zijn, goedkeuring van een ander nodig hebben is vaak een valkuil voor een HSP’er. We ondersteunen je om hier meer plaats te geven voor wat je nodig hebt.
  • De breuk tussen denken en voelen. Wie veel bezig is met tegemoetkomen aan signalen en verwachtingen uit zijn omgeving, raakt vervreemd van de signalen die het eigen lichaam afgeeft. Er is sprake van een onvoldoende ontwikkeld lichamelijk gewaarzijn. We ondersteunen je om de breuk die is ontstaan tussen denken en voelen terug te maken.
  • De balans tussen willen en kunnen: de valkuil van perfectionisme. Iemand met HSP is vaak geneigd (te) hoge eisen aan zichzelf te stellen. Je gaat altijd maar door, je loopt achter, het is nooit genoeg… Signalen van vermoeidheid worden genegeerd (gering lichaamsgewaarzijn). Een grote valkuil voor iemand met HSP is zijn of haar perfectionisme.

 

Relatiegerichte therapie bij hoogsensitiviteit

Wanneer je aan het zoeken bent rond meer communicatie en verbinding rond je hoogsensitiviteit kunnen er ook één of meerdere gesprekken met je partner samen plaatsvinden. Soms vinden we dit zelf nodig, en dan adviseren we zelf een gezamenlijk gesprek. We bekijken dan samen met jou hoe dit voor je zou zijn.

Soms begrijpt je partner niet helemaal wat er met je aan de hand is, hoe je je voelt, en vind jij geen (juiste) woorden om dit uit te leggen.  Dit maakt dat er afstand kan groeien, of onbegrip of kwaadheid kan ontstaan. Via gezamenlijke gesprekken wordt er vooral gefocused op het uitklaren van hoe jouw hoogsensitiviteit door beide partners en eventueel gezinsleden beleefd worden, om zo tot meer communicatie en waar mogelijk meer verbinding te komen.

We bekijken met jou en je partner hoe jullie dit ervaren. We onderzoeken hierin hoe je aan je partner meer en beter kan communiceren over hoe je je voelt, wat je ervaart op dit moment. En hoe dit voor je partner is, hoe de ander zich hierbij voelt. We ondersteunen gesprekken om te bekijken wat er nog goed loopt, waar jullie nog verbinding voelen. We bekijken ook wat jullie beiden nodig hebben van de ander, en bekijken wat er mogelijk is om hier aan tegemoet te komen, of hierrond grenzen aan te geven wanneer het nodig is.

Soms is één gesprek voldoende om hierover te praten. Dit gebeurt dan samen met je individuele therapeut. Wanneer het de bedoeling is om een relationeel proces op te zetten wordt er in samenspraak met jullie bekeken of het aangewezen is door te verwijzen naar een relatietherapeut.

Uw psychotherapeuten voor

Werken rond hoogsensitiviteit

Bijkomende inlichtingen nodig?


Bij aanmelding stem ik in dat PTC Gent contact met mij opneemt en ga ik akkoord met de voorwaarden en de privacy policy van PTC Gent*

Of maak een afspraak

Individueel werken rond zingeving

In de individuele therapie wordt er gewerkt rond de factoren van zingeving.

We zoeken naar bronnen van zingeving, waarin we zowel werken rond meer verbinding met jezelf, met anderen, met de maatschappij en met de toekomst.

Relationeel werken rond zingeving

Wanneer we met zingevingsvragen zitten hebben we de neiging om ons terug te trekken, ook uit de relaties die betekenisvol zijn.

We werken waar nodig ook relationeel rond zingeving wanneer je aan het zoeken bent rond meer communicatie en verbinding met je partner.