Aanmelding

Online agenda

Bekijk op de online afspraken agenda bij de therapeut van uw keuze wanneer je een moment kan inplannen. Je kan ook uw vraag per mail of telefonisch stellen.

Het zou kunnen dat je online een afspraak maakt bij een therapeut, maar dat deze bij de aanmeldingsvraag vaststelt dat deze vraag beter aansluit bij de expertise van één van onze collega’s. In dat geval laten we je dit weten, en verwijzen we je vraag door naar deze collega. Moest je toch bij de therapeut van je eerste keuze een afspraak wensen, laat dit dan gerust weten, dan bespreken we dit samen.

Telefoon

Wil je graag toch even bellen voor je een afspraak maakt? Dan kan je bellen naar het algemene nummer: 0472/39.21.05 of rechtstreeks contact opnemen met één van onze medewerkers.

E-mail

Via onze contactpagina kan u per mail een standaardformulier invullen dat zo spoedig mogelijk behandeld zal worden door 1 van de therapeuten. Indien u rechtstreeks per mail contact wil nemen met onze medewerkers, is dit ook mogelijk.

 

Intakefase (verkennende fase)

De intakefase (verkennende fase) heeft tot doel uit te klaren wat er moeilijk loopt en wat de motivatie is om de stap naar therapie te zetten. Deze fase kan één of meerdere gesprekken omvatten. Het kan ook dat er bijvoorbeeld eerst een gesprek met één van beide partners wordt gepland, om daarna gezamenlijke gesprekken te plannen, of dat er uit gezamenlijke gesprekken een aantal individuele gesprekken gepland worden. Dit sluit aan bij je vraag en wat we denken dat er nodig is. We bespreken verdere stappen van aanpak in dialoog.

In deze fase bekijken we wat je nodig hebt en bespreken we met jou wat hiervoor een plan zou kunnen zijn. Indien een collega (intern of extern) meer expetise heeft rond jouw vraag, bespreken we de mogelijkheid tot doorverwijzing.

Wat relatietherapie betreft is het voor een eerste gesprek aangewezen om samen langs te komen. Tijdens dit gesprek bouwen jullie samen uw verhaal op en bespreken we welke moeilijkheden aanleiding hebben gegeven tot de consultatie. Indien jullie beslissen om het therapeutisch proces op te starten zien we jullie nadien elk individueel om het engagement dieper te onderzoeken evenals het gezin van herkomst te bespreken. Tenslotte bespreken we in een tweede gezamenlijk gesprek waarover de therapie zal gaan en binnen welke frequentie dit kan plaatsvinden.

 

Opstarten van een therapie

Na de intakefase kan een therapie opgestart worden. Belangrijk hierbij is dat alle betrokken partijen het gevoel hebben samen aan de slag te kunnen gaan. We maken duidelijke afspraken rond het verloop van het therapeutisch proces (frequentie en duur van de therapie, betrokken partijen, vorm van therapie, …).

Tarieven

In België is de uitoefening van klinische psychologie en psychotherapie nog niet wettelijk geregeld. Psychologen en psychotherapeuten zijn nog niet opgenomen in de nomenclatuur van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits-Verzekering (RIZIV). Toch zijn er reeds een aantal instanties die prestaties van psychologen en psychotherapeuten geheel of gedeeltelijk terugbetalen binnen bepaalde grenzen. Wij raden u aan om voor meer informatie contact op te nemen met uw mutualiteit.  De kindertherapeuten zijn erkend binnen eerstelijnspsychologie.

 

Terugbetaling mutualiteit:

Kom je in aanmerking voor terugbetaling van het ziekenfonds?
Hier vind je alvast een overzicht

 

Huidige tarieven

De duur van het gesprek wordt bepaald door de therapeut in overleg met de cliënt. Voor een eerste gesprek wordt doorsnee 1,5 uur voorzien doch dat is afhankelijk van de therapeut en de setting (1 of meerdere cliënten).

Omwille van billijkheid voorzien we een betaling van de psychotherapie afhankelijk van uw inkomen.
De tarieven zien er als volgt uit:

Maandelijks inkomen
(per persoon) 
Voor particulieren

incl btw

 Minder dan 3.500 euro / maand 70,00 euro / uur 105,00 euro / 1,5 uur
 Tussen 3.500 en 6.000 euro / maand 90,00 euro / uur 135,00 euro / 1,5 uur
Hoger dan 6.000 euro / maand 110,00 euro / uur 165,00 euro / 1,5 uur

 

Indien u hiervan een factuur wenst dan zal er  21% btw aangerekend worden.

Voor koppelgesprekken of gezinsgesprekken wordt gekeken naar het gezamenlijk inkomen.

Wanneer een afspraak door de cliënt ten minste 2 werkdagen op voorhand geannuleerd wordt, dient deze niet betaald te worden. Afwezigheden die binnen de 2 werkdagen niet geannuleerd worden, worden aangerekend.

 

Supervisie

Wij bieden ook supervisie aan in de vorm van een pakket van 5 sessies voor 500 € exclusief btw.

Psychotherapeutisch Centrum Gent

Oude Brusselseweg 107
9050 Gentbrugge
info@ptcgent.be

Openbaar vervoer
Halte Ankerslaan (+/- 500m)
Bus 9 Gentbrugge Groeningewijk – Mariakerke Driesdreef
Bus 27 Dendermonde – Heusden – Gent St. Pieters
Bus 28 Dendermonde, Melle, Gent St. Pieters
Bus 96 Aalst – Gent
Tram 2
Tram 4

Met de wagen
Via E17, afrit Gentbrugge Brusselsesteenweg richting Gent Via R4, afrit Melle Brusselsesteenweg richting Gent

Let op: Betaald parkeren in de straat