Over PTC Gent

We nemen je hulpvraag als uitgangspunt in het hier en nu. We bekijken je probleem als een hefboom om op zoek te gaan naar de betekenis hiervan voor jou. We verleggen in de psychotherapie de focus van probleem naar groei en je eigen veerkracht.

Onze psychotherapeuten zijn gespecialiseerd in een aantal thema’s: relatietherapie, rouwtherapie en traumaverwerking, burn-outcoaching en existentiële problemen.

We vertrekken vanuit volgende pijlers: geen wachtlijsten, multi-disciplinair overleg, ervaren therapeuten, gedeelde aanpak.

 

Teamvergaderingen

In het PsychoTherapeutisch Centrum Gent wordt er gewerkt in teamverband. Dit houdt in dat we tijdens de interne teamvergaderingen gebruik kunnen maken van elkaars competenties en ervaringen. Indien nodig wordt een begeleiding door meerdere therapeuten opgenomen. Alle therapeuten werken vanuit een eigen therapeutisch kader waarbij telkens de cliënt binnen de context centraal staat. Daarnaast beogen we een multidisciplinaire samenwerking met professionele hulpverleners in de regio. Samenwerkingsverbanden met betrokken hulpverleners worden in overleg met de cliënt uitgewerkt (bijvoorbeeld huisarts, psychiater, psychiatrische thuiszorg, mindfulnesstraining, etc …).

 

PTC Gent is een onderdeel van School 4 POWER, waarin trainingen en workshops worden aangeboden rond communicatie en menselijk kapitaal.

Ons team

zaakvoerder en psychotherapeut

Vanuit mijn unieke zienswijze de mensen inspireren om anders te reflecteren, dat is mijn passie. Ik wil mensen uitdagen om te evolueren van ‘het steeds moeten’ naar de eigen keuzes.

zaakvoerder en psychotherapeut

Ik vertrek vanuit het geloof in de krachten van de persoon of de organisatie die voor me zit. Om samen met die ander op een bevattelijke manier de oorzaken van obstakels te zoeken en te leren begrijpen.

psychotherapeut

De kracht van een goede therapeutische relatie is voor mij een belangrijk uitgangspunt. Net als de theoretische kennis en de methodiekenkoffer waarover de therapeut beschikt, is een positief contact tussen cliënt en therapeut volgens mij essentieel.

psychotherapeut

Als mensen bereid zijn om van het leven te leren, openen ze zich en komen ze tot bloei. Stil staan bij wat is en wat was, om te worden wie ze ten diepste zijn. Vanuit mijn eigen weg hierin kan ik bedding zijn en kader maken.

psychotherapeut

Wat mij enorm intrigeert en raakt, is de kracht van liefde. Liefde kan een grote drijfveer zijn maar kan tegelijkertijd ook voor veel verstrikkingen zorgen, vaak onbewust.

psychotherapeut

Vaak is het een crisis die ons uitdaagt om een groeistap te zetten. Samen kijken we wat jou kan helpen om de volgende stap te zetten, door eerst stil te staan bij hoe het hier en nu is. Met een verhoogd gewaar-zijn komt de weg vrij voor het nieuwe.

psychotherapeut

Ik geef je ondersteuning zodat besef en inzichten kunnen groeien en helderder worden, zodat je in veiligheid angst en pijn kan aangaan en nieuwe mogelijkheden kan verkennen om in de wereld te staan. Het is een proces dat we samen maken, in verbinding met wie en wat jou omgeeft. Dit wil ik samen met jou onderzoeken.

psychotherapeut

Mijn passie voor het menselijke, voor de natuur en het leven dat beiden zo verbindt, inspireren mij in het ontmoeten van de andere. Vanuit mijn eigen ziens-en zijnswijze aanwezig zijn en in het contact het verschil toelaten.