Over PTC Gent

We nemen je hulpvraag als uitgangspunt in het hier en nu. We bekijken je probleem als een hefboom om op zoek te gaan naar de betekenis hiervan voor jou. We verleggen in de psychotherapie de focus van probleem naar groei en je eigen veerkracht.

Onze psychotherapeuten zijn gespecialiseerd in een aantal thema’s: relatietherapie, rouwtherapie en traumaverwerking, burn-outcoaching en existentiële problemen.

We vertrekken vanuit volgende pijlers: geen wachtlijsten, multi-disciplinair overleg, ervaren therapeuten, gedeelde aanpak.

 

Teamvergaderingen

In het PsychoTherapeutisch Centrum Gent wordt er gewerkt in teamverband. Dit houdt in dat we tijdens de interne teamvergaderingen gebruik kunnen maken van elkaars competenties en ervaringen. Indien nodig wordt een begeleiding door meerdere therapeuten opgenomen. Alle therapeuten werken vanuit een eigen therapeutisch kader waarbij telkens de cliënt binnen de context centraal staat. Daarnaast beogen we een multidisciplinaire samenwerking met professionele hulpverleners in de regio. Samenwerkingsverbanden met betrokken hulpverleners worden in overleg met de cliënt uitgewerkt (bijvoorbeeld huisarts, psychiater, psychiatrische thuiszorg, mindfulnesstraining, etc …).

 

PTC Gent is een onderdeel van School 4 POWER, waarin trainingen en workshops worden aangeboden rond communicatie en menselijk kapitaal.

Ons team

School4Power_Veronique_Bundervoet_vierkant

zaakvoerder en psychotherapeut

Vanuit mijn unieke zienswijze de mensen inspireren om anders te reflecteren, dat is mijn passie. Ik wil mensen uitdagen om te evolueren van ‘het steeds moeten’ naar de eigen keuzes.

psychotherapeut

De kracht van een goede therapeutische relatie is voor mij een belangrijk uitgangspunt. Net als de theoretische kennis en de methodiekenkoffer waarover de therapeut beschikt, is een positief contact tussen cliënt en therapeut volgens mij essentieel.

School4Power_Ann_Deconynck_vierkant

psychotherapeut

“Tussen wat wordt gezegd en niet wordt bedoeld en wat wordt bedoeld en niet wordt gezegd gaat de meeste liefde verloren. “
Ik probeer de vertaler te zijn bij koppels waar het vast loopt, te zoeken naar een eigen taal en verhaal in elke individuele begeleiding. Het raakt mij als ik zie dat mensen komen tot een gevoel van verbondenheid met zichzelf en met de ander.

School4Power_Wim_De_Staercke_vierkant

psychotherapeut

Als het moeilijk loopt, als je dreigt vast te lopen in je werk, in je relaties met anderen, als ouder of in je zijn als mens, dan probeer ik als therapeut naast jou en met jou te staan. Samen zoeken we naar antwoorden, naar hoe het verder moet en hoe het verder kan.

Vaste medewerker en trainer

Mathieu is klinisch psycholoog, relatietherapeut en hartcoherentiecoach. Mathieu krijgt enorm veel energie van win-win’s: elkaar ondersteunen en versterken in verbinding, samen resoneren en gaan voor magie! Zijn missie: een persoon in verbinding brengen met zichzelf en zijn of haar proces.

psychotherapeut

Ik ben er voor de kinderen en jongeren binnen de praktijk in Gent. Via creatieve therapie wil ik
helpen om hun verhaal helder te maken via beelden, kleuren, symbolen, beweging , opstellingen,
verhalen… We gaan samen op zoek naar antwoorden. Soms zijn woorden moeilijker te vinden en
kan ons lichaam – onze innerlijke wereld – ons de weg wijzen. Door creatieve oefeningen kan je
voelen waar de moeilijkheden zitten en op eigen tempo losmaken. Mijn ervaring leert mij dat tijd
en ruimte geven aan kinderen de beste basis is om in vertrouwen te werken.

School4Power_Anne_Geerts_vierkant

psychotherapeut

Wat mensen letterlijk en figuurlijk beweegt, boeit mij. Vertragen, invoelen, uitdrukken, los laten, vertrouwen, van binnenuit vrijer verder gaan. Alles is een creatie dans/ kans. Menselijkheid, diversiteit, authenticiteit in verbinding ongeacht de context. Graag help ik jou thuis komen bij jezelf, om met meer gemak en vertrouwen uitdagingen in het leven aan te gaan. Samen vinden we de weg terug naar jouw hulpbronnen om blijer en vrijer jouw unieke weg te gaan

psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren

Als psychologe en psycho-diagnosticus gaat mijn aandacht uit naar kinderen en jongeren waarbij ik samen met de ouders op zoek ga naar het hoe en waarom van bepaalde problemen. A.d.h.v. gesprekken, observaties en onderzoeken/vragenlijsten ga ik na wat de sterktes zijn van het kind alsook de werkpunten die ik samen met alle betrokkenen wil aanpakken.

School4Power_Tine_Jansen_vierkant

psychotherapeut

Wat mij enorm intrigeert en raakt, is de kracht van liefde. Liefde kan een grote drijfveer zijn maar kan tegelijkertijd ook voor veel verstrikkingen zorgen, vaak onbewust.

School4Power_Veronique_Maes_vierkant

psychotherapeut

Vaak is het een crisis die ons uitdaagt om een groeistap te zetten. Samen kijken we wat jou kan helpen om de volgende stap te zetten, door eerst stil te staan bij hoe het hier en nu is. Met een verhoogd gewaar-zijn komt de weg vrij voor het nieuwe.

relatietherapeute

Relaties zijn mijn passie. Ze doen ons groeien en bloeien. Wanneer ze sputteren, zorgen ze voor heel wat ontreddering. Samen gaan we op zoek naar een nieuwe, positieve dynamiek.

psychotherapeut

Wat mensen bezielt, raakt, verkramp en/of in beweging zet blijft me fascineren. De loyaliteit en de veerkracht van mensen en gezinnen ervaar ik als een zoektocht, om een nieuw evenwicht te vinden. Dit is een proces van ieder in het leven. Het is een menselijk proces in het leven waar ik een bijdrage mag aan leveren.

psychotherapeut

Omdat het niet bij woorden, gedachten of slogans zou blijven, was ik het aan mezelfverplicht ook mijn persoonlijk traject te lopen en te blijven groeien als mens. Je kan bij mij terecht : Wanneer je traumatische ervaringen hebt gehad, angst je leven gaat beheersen, wanneer je rusteloos bent, vlug geïrriteerd, vlug vermoeid, je niet meer functioneert…Wanneer je kampt met depressieve gevoelens, Wanneer je vastloopt op verschillende levensdomeinen, je existentiële vragen hebt…Wanneer je vragen of twijfels hebt rond hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit. Wanneer je als nieuwkomer problemen ondervindt bij inburgering in onze samenleving.

psychotherapeut

‘It takes a village to raise a child…’
Verschillende factoren en/of gebeurtenissen, soms over generaties heen, hebben invloed op een ontwikkeling. Ik vind het een uitdaging om samen te zoeken naar een verbinding die afgestemd is op ieders noden.

psychotherapeut

Als kinder- en jongerenpsychologe ga ik graag samen met jou en je ouders op weg. Samen zoeken we wat het zo moeilijk maakt, maar tegelijk wil ik ook oog blijven hebben voor wat er wel nog aan kracht, aan positieve dingen aanwezig zijn in jou en in jouw gezin.

School4Power_Louise_Verstraeten_vierkant

Ik bied vanuit een contextuele visie ondersteuning in het ontladen en bespreekbaar maken van gevoelige thema’s in de zoektocht naar inzichten, antwoorden en verandering. Als seksuoloog heb ik bijzondere aandacht voor thema’s als verbinding, kwetsbaarheid en intimiteit binnen relaties