Het is belangrijk om te erkennen welke invloed de gebeurtenissen nu nog op je hebben, in het denken, in het voelen en automatische reacties van je lichaam, in het omgaan met mensen. Juist omdat de situatie(s) de voor jou toen aanwezige hulpbronnen overstegen, wordt onverwerkte, onaffe delen opgeslagen in jezelf in wat men het ‘impliciete’ geheugen of lijfelijk weten wordt genoemd. Het specifieke van dit geheugen is dat het zich op cellulair niveau in het lichaam aanwezig blijft en tot uiting komt in bv. automatische lichamelijke reacties. Daardoor kan het zelden door praten alleen nog bereikt worden en reageert het onafhankelijk van een mentale controle. Dit genereert reactiepatronen waar men mentaal niet veel grip op heeft.

Als je iets ingrijpends hebt meegemaakt is het vaak moeilijk om aan die gebeurtenis terug te denken. De herinneringen zijn zo pijnlijk, angstig of verdrietig dat je het terugdenken eraan liever uit de weg gaat.

Uit onderzoek is gebleken dat de vermijding de klachten in stand houdt. Door niet meer te vermijden, maar je juist bloot te stellen aan de pijnlijke herinneringen, kun je verwerken wat er is gebeurd. Maar eerst zal gewerkt worden aan het verhogen van je hulpbronnen. Nieuwe grenzen worden verkend om bv. van angst naar veiligheid te gaan, van onmacht naar autonomie, van het zich afsnijden naar weer contacten aangaan en van schaamte naar aanvaarding. Voldoende aandacht wordt besteed aan de relationele kwetsuren en het herstel van contact met je eigen gewaarzijn, het bewust(er) ademen, aanwezigheid van spanning en ontspanning in je lichaam en het maken van keuzes in het hier en nu.

Individuele therapie rond trauma

De therapie zorgt ervoor dat het verwerkingsproces veilig en gedoseerd verloopt. Te snel te veel blootstelling aan de herinnering kan hertraumatisering veroorzaken.

De graadmeter is steeds de klachten en de bewegingsvrijheid in het hier en nu.

Verschillende methodes worden ingezet, o.a. oefeningen rond gronding en lichaams-gewaarzijn, ademhaling, oefeningen rond emotieregulatie, imaginaire confrontatie, EMDR, rituelen, tijdslijn, mindfulness en compassie, …

In de laatste fase van de therapie richten we onze blik op de toekomst.

Bijkomende inlichtingen nodig?Bij aanmelding stem ik in dat PTC Gent contact met mij opneemt en ga ik akkoord met de voorwaarden en de privacy policy van PTC Gent*

Of maak een afspraak

Individuele therapie bij het rouwen

In het rouwen kom je in aanraking met je kwetsbaarheid en kracht. In gezonde rouw spreken we over een slingerbeweging tussen enerzijds bezig zijn met het verlies en anderzijds bezig zijn met de wereld hier en nu.

Relationeel werken rond rouw en trauma

We werken ook relationeel rond trauma’s en rouw die zich in de relatie hebben gesteld en werken verlieservaringen en trauma’s die zich buiten de relatie hebben afgespeeld.