Wanneer een kinder- of jongerentherapeut consulteren?

Wanneer je contact opneemt met ons centrum wil dit niet zeggen dat jij  ‘gestoord’ bent of ‘faalt’.

Ouders consulteren een kindertherapeut omdat ze bezorgd zijn over hun kind, omdat bepaalde gedragingen onhoudbaar blijken of niet goed gehanteerd kunnen worden of omdat ze hun kind emotioneel zien lijden.

Kinderen zoeken hulp omdat ze het gevoel hebben er alleen niet uit te geraken, omdat ze bang zijn ‘niet normaal’ te zijn of niemand willen ‘lastig vallen’ met hun zorgen. De  vraag naar hulp is vaak zeer concreet: school en studiekeuze, beperkte sociale vaardigheden, moeilijke thuissituatie, gezins- en relationele problemen, gedragsproblemen, eetproblemen, angsten, verwerking van een nare gebeurtenis, vraag naar onderzoek (rond ADHD of autisme) of een IQ onderzoek.

Samen met de therapeut wordt gezocht naar vastgelopen gedachten, gevoelens en (gezins-) dynamieken. Er wordt gestimuleerd om hier op een andere manier mee om te gaan. We bekijken samen welke patronen er zich binnen en buiten het gezin afspelen.

We zoeken de juiste taal van het kind / de jongere. In de veilige ruimte van de spelkamer/ spreekruimte kan het kind/de jongere zijn moeilijkheden ten gronde bespreken met de therapeut.

 

Hoe gaan we te werk en worden ook de ouders betrokken?

We starten met een kennismakingsgesprek waarbij ook de ouders (of opvoeders) betrokken worden. We bespreken wat ieders vraag en zorgen zijn. Op het einde van dit gesprek bekijken we wat de juiste hulp zou kunnen zijn. Dat kunnen zowel gesprekken met ouders als gezinsgesprekken zijn of een individueel of diagnostisch aanbod voor het kind/ jongere.

Ook doorheen de begeleiding zal aandacht gegeven worden aan betrokkenheid van de ouders, de informatie die met hen wordt besproken wordt eveneens met de jongere besproken.

Bijkomende inlichtingen nodig?Bij aanmelding stem ik in dat PTC Gent contact met mij opneemt en ga ik akkoord met de voorwaarden en de privacy policy van PTC Gent*

Of maak een afspraak

Gezinsgericht werken met kinderen en jongeren

Kinderen of jongeren raken soms in de knoei. Ouders en kinderen kunnen dan op verschillende golflengtes terecht komen en begrijpen elkaar niet altijd. Als ouder doe je er alles aan zodat je kind gelukkig kan zijn. Soms merk je echter dat je kind zich niet helemaal goed voelt, maar hebben je inspanningen niet het effect dat nodig is. Professionele ondersteuning kan een antwoord bieden om op een positieve manier te verbinden en verder te geraken.