Relationeel werken rond rouw en trauma

Partnergeweld is één van de situaties waar er in de relatie zelf traumatische gebeurtenissen hebben voorgedaan, die ervoor zorgen dat er een verwerkingsproces in het koppel moet komen. Koppels bekijken hierin met elkaar het communicatiepatroon en er wordt gewerkt hoe het geweld kan gestopt worden. Wanneer het lukt om het geweld te stoppen is er echter ook nog een verwerkingsproces van beiden rond het geweld nodig: voor diegene(n) die het geweld plegen rond het erkennen en aanvaarden van het gebeurde, en voor diegene(n) die het geweld ondergingen om te bekijken hoe je hier mee om kan gaan. Het kan goed zijn om dit proces samen te gaan, en hierin vanuit een vernieuwde toekomst en definiëring van de relatie als partner elkaar opnieuw in de ogen te kunnen kijken, en dat wat er gebeurd is achter te laten.

Een verhouding zorgt voor een geschonden vertrouwen, en kan door één van beide partners als een trauma worden ervaren. Hierin wordt enerzijds onderzocht wat de betekenis van de affaire is, voor deze persoon zelf, en binnen de relatie. Anderzijds is het belangrijk dat er vanuit diegene die ontrouw was erkenning komt voor de pijn die er geleden wordt door de ander, en dat diegene die bedrogen wordt bekijkt wat er nodig is om dit achter te kunnen laten. Ook in deze situatie wordt er gewerkt aan een vernieuwde definiëring van de relatie, vanuit een nieuwe en andere toekomst dan vooraf gedacht.

Wanneer je partner een trauma beleeft of beleefd heeft tijdens de relatie, of geconfronteerd wordt met het verlies van een belangrijke andere, wordt er in de relatietherapie onderzocht hoe beide partners hierin dicht bij eigen noden en behoeften kunnen blijven, en toch verbinding kunnen behouden of krijgen gezien wat er gebeurd is.  De relatietherapeut ondersteunt diegene die het trauma meemaakte om woorden te krijgen, uit te leggen aan zijn partner wat dit voor hem of haar betekende en veranderde. De andere partner ondersteunen we door aanwezig te kunnen blijven bij deze soms overspoelende emoties, en te troosten waar kan en mag.

Maar partners kunnen ook samen een verlieservaring delen vb. door het verlies van een kind, een familielid,… Hierin zoekt de relatietherapeut naar een manier waarop beiden deze ervaring kunnen bespreken, hoe verschillend dit ook beleefd wordt. Er wordt gezocht naar manieren waarop beide partners elkaar kunnen blijven vinden maar ook kunnen laten wanneer nodig. Ook hier ondersteunt de relatietherapeut het begrip voor en het begrijpen van elkaar en wat beide partners doorheen dit rouwproces nodig hebben.

Bijkomende inlichtingen nodig?Bij aanmelding stem ik in dat PTC Gent contact met mij opneemt en ga ik akkoord met de voorwaarden en de privacy policy van PTC Gent*

Of maak een afspraak

Individuele therapie bij het rouwen

In het rouwen kom je in aanraking met je kwetsbaarheid en kracht. In gezonde rouw spreken we over een slingerbeweging tussen enerzijds bezig zijn met het verlies en anderzijds bezig zijn met de wereld hier en nu.

Individuele therapie rond trauma

Trauma is gelukkig goed te behandelen.
De therapie zorgt ervoor dat het verwerkingsproces veilig en gedoseerd verloopt.