Weg met stress!

Werken rond stressmanagement

Tijdens individuele coaching worden de stressfactoren samen met jou geanalyseerd.

Handvatten worden aangereikt om met de stress om te gaan, om stress te verminderen en om de eigen draagkracht te verhogen.

Het doel is een aantal veranderingen te bewerkstelligen waardoor het gevoel van stress vermindert. Hierin worden zowel tips rond omgaan met stress op het werk als in de thuissituatie bekeken. Tussen de sessies door kan gewerkt worden met ‘huiswerkopdrachten’ alsook met het opstellen van activiteitenplanningen.

Ons plan van aanpak hierrond ziet er al volgt uit:

  1. Diagnostiek en oriëntatie

Bij de start wordt een analyse gemaakt van stressfactoren in je leven, maken we een klachteninventarisatie op, en maken we een plan van aanpak rond aanleiding en verwachtingen.

  1. Inzicht geven/stresshistorie

We bespreken met jou wat positieve/gezonde stress is en wat negatieve stress. We onderzoeken samen met jou hoe dit bij jou in elkaar zit.

We geven informatie rond stressreacties en hoe dit werkt in ons brein. We gaan na welke reacties je hiervan herkent.

We bespreken de gevolgen van een overmaat aan stress, en maken een inventarisatie op van je spanningsklachten. We onderzoeken met jou welke van deze gevolgen nu en in het verleden een rol speelden in je leven.

We nemen onder de loep wat je energie kost en energie geeft, en bekijken hoe deze balans in elkaar zit. Dit kan een eerste stap naar verandering zijn.

Mogelijks kunnen hier de huiswerkopdrachten gegeven worden vb. stressdagboek,…om te onderzoeken waar de grootste stress wordt aangevoeld.

  1. Herkennen van stresssignalen

Aan de hand van voorgaande analyses wordt onderzocht welke signalen je (sneller) zou kunnen oppikken, hoe je deze kan inschatten en wat manieren zijn om hier mee om te gaan. Hier wordt een persoonlijk plan van aanpak rond opgemaakt.

  1. Effectief omgaan met stress

Er wordt met je bekeken hoe je effectief kan omgaan met stress, hoe je spanning opbouwt, en naar beneden kan halen, welke ontspanning en persoonlijke hulpbronnen kunnen worden geïntroduceerd. Belangrijk hierbij is dat je leert om je spanning zelf te reguleren, waardoor je hier zelf invloed op kan uitoefenen; Er wordt nagegaan welke keuze je kan nemen in stresssituaties, welke jij vaak neemt, en hoe je hier je keuzemogelijkheden in kan uitbreiden.

  1. Analyse stresscoping

Er wordt samen met jou nagegaan wat je specifieke copingsstijl is om met stress om te gaan, in welke mate je stress door je persoonlijkheid wordt bepaald. We bespreken hierbij wat effectieve en minder effectieve manieren zijn van stresscopingsstijlen zijn. Aan de hand hiervan waarin jouw copingsstijl effectief en minder effectief is, wordt bekeken hoe je je copingsgedrag rond stress kan uitbreiden, en je copingsstijl mogelijks aangepast worden. Mensen met een hoog stressgevoel voelen zich vaak onzeker, hebben een gevoel van falen en voelen zich schuldig bij het nemen van rust.

Hierbij worden onze therapeutische vaardigheden ingezet met onder andere het gebruik van de Rationeel Emotieve Therapie, waarbij men er van uitgaat dat het niet zozeer het probleem is die het ons zo moeilijk maakt, maar de manier waarop we tegen het probleem aankijken.

  1. Overzicht veranderingen en voor veranderingen opkomen

Nieuwe doelen worden gesteld en bekeken op welke manier deze dienen gerealiseerd te worden.

Hier worden alle zaken op een rij gezet: de energievreters die worden aangepakt, de energiegevers, de spanningsregulatie, de coping,,… Er wordt bekeken met wie je welke zaken nog wil bespreken, wat je nog wil aanpakken (als dit nog niet gebeurde) en hoe je dit wil aanpakken. Tevens wordt bekeken of er nog externe factoren aanwezig zijn die de stress verhogen en waaraan nog moet gewerkt worden.

Deze laatste stap is gericht op het opstellen van een actieplan voor een duurzame verandering.

Bijkomende inlichtingen nodig?Bij aanmelding stem ik in dat PTC Gent contact met mij opneemt en ga ik akkoord met de voorwaarden en de privacy policy van PTC Gent*

Of maak een afspraak

burn out
coaching en -therapie

Voel je je de laatste tijd futloos? Ben je prikkelbaarder dan anders? … Dan zou het kunnen dat je een burn-out hebt.

Wij bieden deskundige en onderbouwde burn-out coaching aan.

hoogsensitiviteit
op het werk

Ben je hoogsensitief, en heb je hier last van in je werkomgeving?

Via psychotherapie krijg je meer zicht op wat je hoogsensitiviteit voor jou betekent, en hoe je hier op het werk beter mee kan leren omgaan.

relatiegerichte therapie bij werkgerelateerde problemen

Wanneer je aan het zoeken bent rond meer communicatie en verbinding rond je werkgerelateerde problemen kunnen ook één of meerdere gesprekken met je partner plaatsvinden.

We bekijken met jou en je partner hoe jullie deze moeilijke periode ervaren.