Relatietherapie

Relatietherapie is een specifieke therapievorm die zich bezighoudt met problemen tussen partners.

Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat de partners doorgaans samen op het gesprek aanwezig zijn.

Sekstherapie

Vanuit de kindertijd wordt er een basis gelegd voor het leren genieten van zintuiglijke ervaringen.

Aan de hand van leerprocessen en ervaringen maken we (onbewust) ons eigen model van seksualiteit.

Individuele vragen rond relaties

Wil je een klankbord om individueel te bekijken hoe het zo ver tussen jullie is kunnen komen?

Voor individuele vragen rond relaties kan je bij ons terecht. We bekijken met jou wat je vraag en problemen hier rond zijn.

In elke relatie komen spanningen voor: uit onderzoek weten we dat 70% van de Vlamingen ooit last krijgt van relatieproblemen. Hoe langer je samen bent met je partner, hoe duidelijker de verschillen naar voren komen; daardoor kunnen ruzies ontstaan.

Wil een relatie duurzaam zijn, dan is een veilige verbinding cruciaal. Soms is deze verstoord geraakt en is het lastig om grip te krijgen op de dynamiek van de relationele problemen. Ze leiden niet enkel tot een verdieping van het probleem zelf, maar ook tot een afname van de kwaliteit van de relatie zelf. Omdat we liefde in ons leven belangrijk vinden, verwachten we heel wat van een relatie; we willen samen met onze partner genieten van het leven en de liefde. Geluk in onze relatie houdt ook stress op een afstand. De kern daarvan is dat elke partner op eigen wijze tevredenheid beleeft aan de ander en aan het samenzijn met die ander, terwijl de relatie stimulerend werkt voor ieders ontwikkeling apart én gezamenlijk. Er is een ervaring van liefde, verbinding, intimiteit en toewijding.

Het is heel normaal dat in een relatie nu en dan conflicten en problemen rijzen. Die hoeven niet het einde van de relatie in te luiden. Je kan hier als koppel zelf uit groeien, eventueel met hulp van familie en vrienden. Wanneer je het gevoel hebt elkaar niet meer te begrijpen, er nog onvoldoende vertrouwen is, of wanner de ruzies zich opstapelen, kan het aangewezen zijn professionele hulp te zoeken.

 

Factoren die een relatie onder druk kunnen zetten:

  • ‘Contextgebonden’ factoren: verhuizen, kinderen krijgen, financiële problemen, overlijden van een familielid, een drukke job, …
  • Communicatieproblemen: paren met communicatieproblemen hebben er vaak moeite mee elkaar te begrijpen. Het is moeilijk zich in de ander in te leven en elkaars gezichtspunt te zien; men kan zich beledigd en gekwetst voelen door het gedrag van de ander. Meer en meer raakt men verstrikt in misverstanden, conflicten of ruzies. Dit geeft verwarring en kwetsbaarheid tot gevolg. Pogingen om met elkaar te onderhandelen kunnen zelfs een deel van het probleem uitmaken.
  • Verliefd op een ander: Je aangetrokken voelen tot iemand anders is heel normaal en kan je overkomen op elke leeftijd. Verliefd worden is heerlijk als je single bent. Zeker wanneer de ander je gevoelens beantwoordt. Maar het ligt wel even anders wanneer je verliefd wordt op iemand anders wanneer je al een relatie hebt. Waarom gebeurt dit? En wat zijn de gevolgen voor je relatie?
  • Ontrouw: Wat als je vermoedt of weet dat je partner vreemdgaat, of als je zelf vreemdgaat? Betekent dit meteen het einde van de relatie? Of probeer je opnieuw het vertrouwen te herstellen?
  • seksualiteit: Recent onderzoek toont aan dat de helft van de volwassen ondervraagden in meer of mindere mate problemen heeft met seksualiteit. De helft van de mannen en 40% van de vrouwen vindt dat ze te weinig seks hebben in hun relatie. Over het algemeen wordt de seksuele relatie los gezien van de relatie in bredere zin.  Seksualiteit is een thema dat in de koppelgesprekken aan bod komt.
  • Partnergeweld: Geweld tussen partners is nog steeds taboe. Toch is het belangrijk om hiermee aan de slag te gaan omdat het uiteraard grote gevolgen heeft voor jezelf, je partner en je gezin.
meer artikels lezen?
ga naar onze blog