Vanuit welke kijk gaan wij met uw kind aan de slag?

Binnen het PsychoTherapeutisch Centrum wordt er met het kind, de jongere en de ouders gezocht hoe we met de emotionele of gedragsmoeilijkheden kunnen omgaan waarvoor zij zich bij ons aanmelden. De samenwerking tussen kind/jongere, de ouders en de therapeut is een belangrijk element.

Kinderen en jongeren leggen tijdens hun ontwikkeling naar volwassenheid een hele weg af. Naast het verwerven van kennis en vaardigheden zijn er ook heel wat ontwikkelingstaken die ze moeten volbrengen zoals het opbouwen van een eigen identiteit, inzicht krijgen in waarden en normen, zich leren verhouden ten opzichte van anderen, etc. Problemen zijn vaak sterk ingebed in relatie tot de leefwereld van kinderen / jongeren: school, hobby’s, gezin, vriendengroep, etc.

Van ouders wordt verwacht dat ze hun kinderen steunen bij deze verschillende ontwikkelings­taken. Niet alle kinderen en jongeren ontplooien zich even vlot. Ze geraken geblokkeerd of verliezen de weg. In de zoektocht naar verandering is het belangrijk rekening te houden met deze verschillende contexten en met de vele mogelijke relationele invloeden. We vertrekken daarom vanuit krachten en sterktes van uw kind en gaan dit samen (met uw kind) in kaart brengen.

 

Opvoedingsondersteuning

Iedereen leert maar pas ouder zijn doorheen het contact met zijn of haar kind. Elke ouder heeft hier wel eens vragen bij of kan tijdelijk vast komen te zitten in de aanpak van de opvoeding. Een aantal gesprekken zijn dan vaak voldoende om terug een eigen weg te vinden. Soms vragen bepaalde problematieken (vb. ADHD) of levensfases (gezinsveranderingen, puberteit) extra ondersteuning en kan er samen met de therapeut gezocht worden naar een goede opvoedingsstrategie voor dergelijke specifieke uitdagingen.

 

Betrokkenheid ouders bij therapie voor het kind

Bij therapie met kinderen en jongeren werken we nauw samen met de ouders (of opvoeders). De kindertherapeut zal vanaf de intake een werkrelatie aangaan met zowel het kind/de jongere als met de ouder(s). In de parallelle ouderbegeleiding worden de ouders hetzij door de kindertherapeut, hetzij door een collega-therapeut begeleid om speelruimte voor de psychische groei en ontwikkeling van hun kind te bevorderen.

Dit gebeurt tijdens gezinsgesprekken en/of oudergesprekken. Dit proces kan ouders handvaten geven om hun kind beter te begrijpen of kan helpen bij het terug in beweging brengen van vastgelopen processen. Het is onze visie dat beide ouders op de hoogte moeten zijn  van de begeleiding en indien haalbaar ook beide betrokken.

 

Vanuit welke waarden werken wij ?

De waarden die wij in ons centrum hanteren en die wij ook graag in de samenwerking met jullie willen naar voor schuiven zijn krachten bundelen tussen de verschillende hulpverleners, de krachten van de cliënt naar boven halen, wetenschappelijke onderbouwing, integratief werken en kwaliteit. Daarnaast streven wij er naar om u zo snel mogelijk de gepaste hulp aan te bieden, dus geen/ beperkte wachttijd.

 

Hoe gaan we te werk ?

We starten met een kennismakingsgesprek met de jongere en ouder(s). Dit gesprek heeft als doel om elkaar te leren kennen en zowel de moeilijkheden als de zaken die goed gaan te bespreken. Op het einde van dit gesprek bekijken we wat de juiste hulp zou kunnen zijn. Dat kunnen zowel gesprekken met ouder(s) als gezinsgesprekken zijn of een individueel of diagnostisch aanbod voor het kind/ jongere. Alle hulp is volledig afgestemd op de jongere en het gezin.

Bijkomende inlichtingen nodig?Bij aanmelding stem ik in dat PTC Gent contact met mij opneemt en ga ik akkoord met de voorwaarden en de privacy policy van PTC Gent*

Of maak een afspraak

Individueel werken met kinderen en jongeren

Kinderen of jongeren raken soms in de knoei. Ouders en kinderen kunnen dan op verschillende golflengtes terecht komen en begrijpen elkaar niet altijd. Als ouder doe je er alles aan zodat je kind gelukkig kan zijn. Soms merk je echter dat je kind zich niet helemaal goed voelt, maar hebben je inspanningen niet het effect dat nodig is. Professionele ondersteuning kan een antwoord bieden om op een positieve manier te verbinden en verder te geraken.