Het is een misvatting dat seks altijd natuurlijk en spontaan is. Soms is extra tijd of aandacht nodig en bij moeilijkheden kan deskundige hulp gewenst zijn.
Sekstherapie is een gespecialiseerde vorm van gesprekstherapie die gericht is op het aanpakken van seksuele problemen.

Seksuele problemen hebben een grote invloed op ons individueel welzijn en zeer vaak ook op een relatie. Anderzijds kunnen relatieproblemen ook seksuele moeilijkheden veroorzaken.

Seksualiteit behoort tot het meest intieme en kwetsbare gebied van het leven. Het is niet vanzelfsprekend eigen ervaringen prijs te geven. Openlijk spreken over seksualiteit is moeilijk. Over het algemeen beschikken we over een beperkte woordenschat om lichaamsdelen, gewaarwordingen, gedragingen, gevoelens en ervaringen die te maken hebben met seksualiteit te omschrijven.

De seksuoloog/psychotherapeut helpt om een duidelijke taal te gebruiken om het probleem bespreekbaar te maken binnen en buiten de consultatiegesprekken. Eveneens zal de deze je helpen uw moeilijkheden in het juiste kader te zien en zoekt samen met u naar mogelijke veranderingen.

Sekstherapie is aangewezen wanneer de seksuele problemen gaan doorwegen in de relatie of op je eigen welzijn, en wanneer je eigen zoektocht naar een oplossing onvoldoende is. Aan het begin van een psychotherapeutische begeleiding is het belangrijk duidelijkheid te krijgen over mogelijke medische of lichamelijke oorzaken aan de basis liggen van het seksuele probleem. Hierbij kan de samenwerking met een arts aangewezen zijn.

Oefeningen en opdrachten voor thuis vormen soms onderdeel van de behandeling.

Mensen hebben soms vragen over seks waar zij eens in alle rust over willen praten met een deskundige. Bij adviesvragen kan dikwijls volstaan worden met één of twee gesprekken.

Bijkomende inlichtingen nodig?Bij aanmelding stem ik in dat PTC Gent contact met mij opneemt en ga ik akkoord met de voorwaarden en de privacy policy van PTC Gent*

Of maak een afspraak

Relatietherapie

Relatietherapie is een specifieke therapievorm die zich bezighoudt met problemen tussen partners.

Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat de partners doorgaans samen op het gesprek aanwezig zijn.

Individuele vragen
rond relaties

Wil je een klankbord om individueel te bekijken hoe het zo ver tussen jullie is kunnen komen?

Voor individuele vragen rond relaties kan je bij ons terecht. We bekijken met jou wat je vraag en problemen hier rond zijn.