Stel je je vragen of je relatie goed is of er verbeterpunten zijn? Dr. Gottman, een Amerikaanse onderzoeker, maakte een lijst met negentien veel voorkomende terreinen van relatieconflicten. Geef bij elk terrein aan of en hoe het een probleem is in je relatie.

Emotioneel gezien blijven wij ons verbonden voelen                                                                          

We geraken emotioneel steeds verder van elkaar verwijderd                                                         

Waar Niet waar
We vinden het moeilijk om met elkaar te praten.
We hebben emotioneel gezien minder contact met elkaar.
Ik vind dat er geen rekening met me wordt gehouden.
Ik heb het gevoel dat mijn partner niet weet wat er in me omgaat.
Mijn partner is emotioneel niet of minder betrokken.
Ik ben emotioneel niet of minder betrokken.
We brengen minder tijd samen door.

Spanningen van buitenaf (zoals werkstress) hanteren wij goed                                                        

Spanningen van buitenaf hebben een negatieve invloed op onze relatie                                      

Waar Niet waar
We helpen elkaar dikwijls niet met het verminderen van onze dagelijkse spanningen.
We praten niet samen over deze spanningen.
We praten niet op een nuttige manier over stress.
Mijn partner luistert niet met begrip naar mijn spanningen en zorgen.
Mijn partner reageert werkstress of andere stress op mij af.
Mijn partner reageert werkstress of andere stress af op de kinderen of op anderen.

Onenigheid tussen ons wordt opgelost                                                                                                  

We lopen steeds weer vast op één of meerdere thema’s                                                                

  Waar Niet waar
Er zijn verschillen tussen ons ontstaan die fundamenteel lijken.    
Die verschillen lijken onoplosbaar.    
Dagelijks ervaren wij hierrond pijn.    
Onze positie verhardt zich steeds meer.    
Het lijkt er op dat ik nooit zal krijgen waar ik op hoop.    
Ik maak me zorgen dat deze verschillen onze relatie kapot maken.    

 Onze relatie is romantisch en passioneel                                                                                             

Onze relatie verliest aan romantiek en hartstocht. Het vuur dooft                                              

Waar Niet waar
Mijn partner zegt geen lieve dingen meer.
Mijn partner geeft minder vaak uiting aan zijn/haar liefde of waardering.
We raken elkaar zelden aan.
Mijn partner neemt nog zelden initiatief voor een knuffel.
Ik neem nog zelden initiatief voor een knuffel.
We hebben weinig tedere of hartstochtelijke momenten.

We hebben een goed seksleven                                                                                                            

Er zijn problemen met ons seksleven                                                                                                   

Waar Niet waar
We vrijen minder vaak.
Ik (of mijn partner) vind seks minder bevredigend.
We vinden het moeilijk om over seksuele problemen te praten.
Ieder van ons wil andere dingen op het gebied van seks.
De lust is veel minder dan vroeger.
We vrijen minder liefdevol. 

Belangrijke gebeurtenissen (zoals de geboorte van een kind, werkloosheid, verhuizing, ziekte, of de dood van een dierbaar iemand) kunnen wij hanteren                                ☐ of niet

Waar Niet waar
We hebben heel andere ideeën over hoe je met iets omgaat.
Deze gebeurtenis heeft mijn partner sterk van me verwijderd.

Welke? …………………………………………………………………………………..

Door deze gebeurtenis zijn we beiden erg prikkelbaar.
Door deze gebeurtenis maken we veel ruzie.
Ik maak me zorgen hoe dit allemaal uitpakt.
We denken heel verschillend over die gebeurtenis.

 In onze relatie gaan we goed om met belangrijke kwesties betreffende de kinderen. (In deze categorie valt ook het al dan niet kinderen krijgen.)                                      Ja   of  Neen

Waar Niet waar
We hebben heel andere doelen voor onze kinderen voor ogen.
We verschillen van mening over waar we onze kinderen voor straffen.
We verschillen van mening over hóé we onze kinderen straffen  

 

We hebben problemen over hoe we op een goede manier met onze kinderen moeten omgaan.
We praten niet goed over deze problemen.
Er is veel spanning en boosheid over deze verschillen

In onze relatie gaan we  goed om met elkaars ouders en familie                                 , of niet

Waar Niet waar
Ik heb het gevoel niet geaccepteerd te worden door de ouders of familie van mijn partner.
Ik vraag me vaak af bij welk gezin mijn partner eigenlijk hoort.
Ik heb het gevoel dat ik niet geaccepteerd word door mijn eigen familie.
Er bestaat spanning en irritatie tussen ons over hoe we met die familie moeten omgaan.
Ik heb vaak het gevoel te moeten kiezen tussen mijn partner en mijn ouders.

Aangetrokken worden door anderen of jaloezie is geen probleem                              , of wel 

Waar Niet waar
Dit terrein is de bron van veel pijn.
Dit is een terrein dat onzekerheid schept.
Het leidt ook tot leugens.
Het is moeilijk om mijn partner te vertrouwen .
Ik  voel me vaak verraden of genegeerd.
Ik weet niet hoe dit weer goed moet komen.

Recent was er een verhouding met een ander ( of ik verdenk mijn partner hiervan)        

Dit is niet aan de orde                                                                                                                               

Waar Niet waar
Dit is een bron van veel pijn.
Dit heeft onveiligheid in onze relatie gebracht.
Ik kan leugens en bedrog niet verdragen.
Ik kan mijn woede niet stoppen.
Ik kan met de woede van mijn partner niet omgaan.
Ik wens dat het over gaat, maar het lijkt nooit te stoppen.
Het is moeilijk opnieuw te vertrouwen.
Het voelt alsof onze relatie kapot gemaakt is.
Ik weet niet hoe dit kan geheeld worden.

Wanneer we het oneens zijn lossen wij dat op                                                                              

We lopen vast in vervelende ruzies                                                                                                   

Waar Niet waar
We hebben meer ruzie.
Het lijkt wel of de ruzie zo uit de lucht komt vallen.
Onze relatie heeft te kampen met boosheid en irritatie.
We maken er een knoeiboel van en doen elkaar pijn.
Ik voel me de laatste tijd niet gerespecteerd.
Ik voel me bekritiseerd.

Over belangrijke doelstellingen, waarden of onze manier van leven zijn we het eens            

 Er zijn tussen ons grote verschillen betreffende de verwachte levensstijl                                  

Waar Niet waar
Er zijn verschillen ontstaan in onze doelstellingen in het leven.
Er zijn verschillen ontstaan in onze belangrijke overtuigingen.
Er zijn verschillen ontstaan in onze vrijetijdsbesteding.
Het lijkt er op dat we verschillende dingen van het leven verwachten.
We groeien uit elkaar.
Ik vind het niet leuk hoe ik ben bij mijn partner.

Er hebben zich verontrustende dingen (bijvoorbeeld geweld, druggebruik, een verhouding) voorgedaan in onze relatie en wij gaan daar niet goed mee om.                       Ja    of Neen

Waar Niet waar
Er heeft fysiek geweld tussen ons plaatsgevonden.
Er bestaat een alcohol- of drugprobleem.
Mijn relatie gaat een kant op die ik nooit heb gewild.
Ons relatie’contract’ verandert.
Sommige dingen die mijn partner wil, vind ik eng of walgelijk.
Ik voel me teleurgesteld in deze relatie.

 We zijn echt een team                                                                                                                             

Wij werken niet echt als een team nu                                                                                                 

Waar Niet waar
Vroeger deden we veel dingen samen en nu niet meer.
We lijken wel twee verschillende kanten uit te willen.
Mijn partner levert geen eerlijk aandeel in het huishouden of de zorg voor de kinderen.
De financiële inbreng van mijn partner is te gering.
Ik heb het gevoel dat ik dit gezin in mijn eentje draaiend houd.
Mijn partner is niet erg voorkomend.

We hebben geen moeite om macht en invloed met elkaar te delen                              of wel

Waar Niet waar
Ik heb het gevoel dat ik geen invloed heb op de beslissingen die we nemen.
Mijn partner is steeds dominanter geworden.
Ik ben hogere eisen gaan stellen.
Mijn partner is passief geworden.
Mijn partner is steeds ‘vreemder’ geworden en heeft niet veel invloed in onze relatie.
Ik begin het steeds belangrijker te vinden wie de zaken runt.

Financiële kwesties pakken we goed aan en zijn geen probleem                                                    

We hebben ook problemen met betrekking tot financiële kwesties                                               

Waar Niet waar
Een van ons brengt niet genoeg geld binnen.
We verschillen van mening over hoe we ons geld moeten besteden.
We hebben spanningen over onze financiën.
Mijn partner is financieel meer geïnteresseerd in zichzelf dan in ons.
We vormen geen team bij het beheren van onze financiën.
Er is niet genoeg financiële planning.

We kunnen samen genieten                                                                                                                     

We maken tegenwoordig niet veel plezier samen                                                                            

Waar Niet waar
We lijken niet veel tijd te hebben voor plezier.
We proberen het wel, maar lijken niet erg te genieten van de tijd die we samen doorbrengen.
We zijn te gespannen om plezier te maken.
Werken neemt tegenwoordig al onze tijd in beslag.
Onze interesses lopen zo uiteen, we doen geen leuke dingen samen.
We maken wel plannen voor leuke dingen, maar doen ze nooit.

We voelen ons verwant op geestelijk gebied                                                                          of niet

waar Niet waar
We denken niet hetzelfde over dingen.
We zijn het niet eens met betrekking tot godsdienstige denkbeelden en waarden.
We verschillen van mening over een bepaalde kerk, moskee, synagoge.
We kunnen niet goed met elkaar praten over geestelijke kwesties.
We hebben meningsverschillen over geestelijke groei en verandering.
We hebben meningsverschillen op geestelijk gebied over onze familie of kinderen.

We hebben conflict(en) over ons aandeel en onze taak in de samenleving.         Ja    Neen

Waar Niet waar
We denken anders over de omgang met vrienden en andere mensen of groepen.
We zijn niet even sterk betrokken bij de instellingen die de basis vormen van de samenleving.
We verschillen van mening over de tijd die we over hebben voor instellingen die een belangrijke rol spelen in de samenleving (politieke partijen, school, ziekenhuis, kerk, moskee of synagoge, organisaties en dergelijke).
We verschillen van mening over vrijwilligerswerk.
We verschillen van mening over iets goeds doen voor anderen.
We verschillen van mening over het vervullen van een rol in de samenleving.

Stel je vast dat je op heel wat probleemgebieden rond relaties scoort? 

Bespreek dit met je partner, en bekijk hoe hij of zij dit ervaart. Hebben jullie samen het gevoel dat je hier iets aan kan en wil doen? Goed zo! Plan wanneer en hoe je dat zou kunnen aanpakken. 

Hebben jullie hier hulp bij nodig?

Voor relatietherapie kan je terecht bij onze relatietherapeuten: www.ptcgent.be .

We organiseren regelmatig een Relatietraining waar je tips krijgt rond hoe je rond je relatie aan de slag kan. Meer weten? http://www.school4power.be/relatiecoaching-en-training/relatietraining-voor-koppels/.

Tot slot organiseren we een Jaaropleiding Partnerrelatietherapie voor professionelen waarin Gottman en zijn onderzoeken aan bod komen. Meer informatie hierover vind je op http://www.school4power.be/relatiecoaching-en-training/jaaropleiding-partnerrelatietherapie/ .

 

Kris De Groof, zaakvoerder, relatietherapeut en stress- en burn-out coach