In deze kortfilm-documentaire wordt het verhaal verteld van een schrijver Joe Minihoe, en zijn strijd tegen angsten.

Sleutel voor hem was de stap durven zetten om over diepgewortelde, oude angsten te praten en hulp toe te laten opdat zij gaandeweg zijn leven niet meer zouden verlammen.

En hij voegde er ook nog een lichamelijk ‘tegengif’ aan toe door op heel veel plaatsen in Engeland op wilde plekken in rivieren, beken, meren, de zee,… te gaan zwemmen, geïnspireerd door Roger Deakin, milieuactivist die vorige eeuw in zijn boek WATERLOG deze plekken beschreef. 

Inspirerende getuigenis met heel mooie natuurbeelden.

https://uplift.tv/2018/waterlog/

Jean Verstraete, Gestalt-psychotherapeut met expertise in Hoogsensitiviteit en werkgerelateerde vragen.