Heel wat neurobiologische processen spelen in therapeutische veranderingen en in vaardigheidstraining.

De term neuroplasticiteit verwijst naar het vermogen van onze hersenen om te veranderen in reactie tot wat we ervaren.  We kunnen onze brein veranderen met mentale oefeningen, en deze veranderingen leiden ertoe dat bepaalde ervaringen waarschijnlijker worden dan anderen. Dit zal bewust ingezet worden bij de compassietraining.

FMRI-onderzoek van Tania Singer bijvoorbeeld vergeleek vrouwen na een korte compassietraining met een controlegroep die een geheugentraining met evenveel tijdsinvestering kreeg aangeboden. Compassietraining leidde tot verhoogde activiteit in neurale circuits geassocieerd met positief affect, sociale verbinding en beloning. Deze bevinding ondersteunt de hypothese dat bewuste oefening in compassie leidt tot een nieuwe copingsstrategie waarbij men positieve gevoelens ervaart   wanneer men geconfronteerd wordt met moeilijkheden.

FMRI-onderzoek laat ook zien dat oefening in mindfulness en geconcentreerde aandacht andere hersengebieden activeert dan oefening in liefdevolle vriendelijkheid en compassie. De resultaten suggereren ook dat de effecten van meditatie toenemen met het oefenniveau en ook overdraagbaar zijn naar niet-meditatieve toestanden .

Hersenen bestaan uit miljarden verbindingen tussen neuronen. Het leren van iets nieuws zoals mild zijn is eigenlijk het leren van een nieuwe neuraal paden. In dit filmpje zie je hoe dit in zijn werk gaat: https://binged.it/2sSFBlb

In het you-tube filmpje hieronder vertelt Ingrid over het gebruik van neuropsychologische aspecten in de compassietraining.

Wil je meer weten of ben je geïnteresseerd in compassietraining? In deze link vind je alle info: https://ptcgent.be/activiteiten/compassietraining/

Ingrid Jacobs, gestaltpsychotherapeute, mindfulness-experte en compassietrainer