“Ik ken geen grotere verdienste dan die verdienste die nodig is om in jezelf te kijken.”

– Osho

 

Werken met familieopstellingen

Hoe vaak valt het je op dat je niet de dingen doet die je écht zou willen doen? Of dat je altijd weer opnieuw die dingen doet die je helemaal niet wilt doen? De manier waarop jij je leven inricht wordt vaak bepaald door je familie van herkomst. Familieopstellingen kunnen aan het licht brengen welke patronen door generaties heen worden overgedragen.

 

De drijvende kracht van familiebanden

Wij zijn allemaal deel van een familiesysteem. We erven de kleur ogen van moeder en de krullen van grootvader of de interesse in moto’s van vader en de kookkunst van grootmoeder. We nemen nog veel meer over; door als kind op te groeien in het gezin, weten we wat de regels en waarden en normen zijn ook al worden die vaak niet expliciet uitgesproken. De relatie met partner, ouders, kinderen en familie brengt niet alleen voldoening en geluk maar soms ook frustratie of teleurstelling. Thema’s waar we als individu mee worstelen, vinden vaak hun oorsprong in de familie waarin we zijn opgegroeid en openbaren zich in onze huidige relaties. Sommige patronen worden van generatie op generatie doorgegeven.

En het gebeurt ook dat er in een familie onzichtbare ladingen zijn – van een trauma, een ongeluk, verlies door scheiding, dood, geweld,… – die gedragen worden. Door de intrinsieke binding die we hebben met onze familie, kunnen we verstrikt raken in die onzichtbare ladingen. Uit liefde voor je familie neem je onbewust één of meerdere van die ladingen op je schouders, hoewel die jou als kind niet toekomen. Dat kan zich op volwassen leeftijd uiten in slecht lopende relaties, depressies, angsten, boosheid, verslaving, ziektes, geld- of carriere problemen of andere terugkerende patronen of thema´s.

 

Wat is een familieopstelling?

Opstellingen zijn verrassende en boeiende workshops, die zowel de vraagsteller als de representanten verfrissende en stimulerende informatie over hun levenspad verschaffen.

Een familieopstelling biedt de mogelijkheid om thema’s of onzichtbare ladingen aan het licht te brengen. Het is een eenvoudige, maar zeer diepgaande manier om inzicht te krijgen in jezelf en het familiesysteem waar je deel van uitmaakt. Je bewust worden van die verstrikkingen is een groot deel van de oplossing; mededogen en respect kunnen zich namelijk ontvouwen. Dit geeft ruimte en maakt evolutie mogelijk, in je eigen persoonlijke ontwikkeling en dat van het familiesysteem.

 

Hoe verlopen familieopstellingen?

Op respectvolle manier therapeutisch werken met familieopstellingen vraagt om specifieke technieken, strategieën en aandachtspunten. Aan de hand van familieopstellingen kunnen spanningsvelden in een systeem op een eenvoudige en ontroerende manier zichtbaar gemaakt worden. Dit kan de start zijn voor een proces van integratie en herstel.

Familieopstellingen starten met een vraag of thema van de cliënt. De cliënt nodigt uit de kring van deelnemers mensen uit om zijn of haar familieleden te representeren. Deze representanten hoeven daar niets voor te doen en hebben ook nauwelijks informatie over de familie van de cliënt. Alleen de feiten worden bevraagd. Dan stelt de cliënt, intuïtief, de representanten van haar of zijn familieleden in de ruimte op.

Zo ontstaat een meestal herkenbaar beeld van de verhoudingen en loyaliteiten in het familiesysteem. Samen met de begeleider wordt gezocht om te vervolledigen wat nog niet compleet was of samen te brengen, wat gescheiden was.

Wanneer het beeld klopt, voelen de repretentanden en alle andere aanwezigen dat onmiddellijk. Wat de cliënt er vervolgens mee doet, is uiteraard aan hem of haar. Vaak voelt het als verlichting en een toestemming om het eigen leven vol te nemen.

Overigens is een familieopstelling voor alle deelnemers en reprententanten een verrijkende ervaring. Ze tonen altijd iets wat we niet verwachten. Dat nieuw inzicht of een nieuwe beweging daagt ieders flexibiliteit en draagkracht een beetje uit en creeert dus de mogelijkheid tot evolutie. Veel deelnemers geven aan dat er belangrijke veranderingen plaatsvinden na een opstelling, niet alleen voor henzelf maar ook voor hun ouders of kinderen. Alles wordt opgebouwd met veel oog voor veiligheid van de vraagsteller en representanten.

 

Familieopstellingen kunnen inzicht geven in:

 • Relatieconflicten; met (vroegere) partner, met een kind, met familie
 • Onbewuste patronen doorbreken
 • Niet gezien of gehoord worden
 • Hoe je eigen weg gaan
 • Het nemen van beslissingen
 • Persoonlijke belemmeringen, lichamelijke belemmeringen, ziektes
 • De invloed van je familiesysteem op jouw functioneren
 • Seksueel misbruik, abortus, trauma
 • Te groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Klaarstaan voor anderen en jezelf vergeten
 • Verlies, rouw, een tragische gebeurtenis
 • Extreme emoties en stress

De enige noodzakelijke voorwaarde tot deelname zijn: respect voor elkaar. Een voorbereiding met gegevens rond je familie kan nuttig zijn.

Data:

 • Vrijdag 15 maart 2024 – 09u30 tot 17u30 – 175,00 euro (incl BTW) per deelnemer per dag – minimum 6, maximum 7 deelnemers
 • Vrijdagavond 03 mei 2024 – 18u30 tot 22u – 75,00 euro (incl BTW) per deelnemer per avond – minimum 6, maximum 10 deelnemers
 • Zaterdag 15 juni 2024 – 09u30 tot 17u30 – 175,00 euro (incl BTW) per deelnemer per dag – minimum 6, maximum 7 deelnemers

Op een volledige dag laten we maximaal zeven mensen toe. Op deze manier kan iedereen zijn vraag opstellen.

Plaats:

PTC Gent, Oude Brusselseweg 107, 9050 Gentbrugge.

Prijs:

75 euro (incl BTW) per deelnemer per avond
175 euro (incl BTW) per deelnemer voor een dag

Breng je eigen lunch mee wanneer er op een zaterdag wordt gewerkt van 09u30 tot 17u30.

Inschrijven:

Inschrijven voor een vrijdagavond kan via volgende link: https://tinyurl.com/2p97rw36

Inschrijven voor een volledige dag kan via volgende link: https://tinyurl.com/bdfrhnsn

Annulatievoorwaarden:

Een terugbetaling is niet mogelijk.  Als u verhinderd bent, gelieve dit dan ten laatste 5 werkdagen te laten weten.  U kan dan een andere datum kiezen ter vervanging.
Bij annulatie vanaf 5 werkdagen voor de start van de cursus is 100 % van het inschrijvingsgeld verschuldigd.

Uw trainer voor

Familieopstellingen

Vraag informatie aan over

Familieopstellingen