Situering

What’s research telling us …
Onderzoek van Securex en KU Leuven (juni 2022) toont aan: bijna 30% van Belgische werknemers loopt een (hoog) risico op burn-out.

 • Vergeleken met de situatie voor corona (2018-2019) steeg het aantal werknemers met een ernstig risico op burn-out met 61,4%
 • Hoewel het algemeen psychosociaal welzijn licht verbeterde, verslechterden vier van de vijf cruciale (werk)kenmerken die verantwoordelijk zijn voor 4 op 10 burn-outklachten.
 • 41% van burn-outklachten wordt verklaard door emotionele werkbelasting, werkintensiteit, privébelasting, job onzekerheid en rolconflicten.

Het onderzoek van Securex identificeert vijf cruciale (werk)kenmerken die 41% van het risico op burn-outklachten verklaren. Vier van deze triggers verslechterden in de afgelopen drie jaar. Zo steeg het percentage werknemers met emotionele werkbelasting van 32% naar 40% en met privébelasting van 31% naar 38% tussen de periode voor corona (bevragingen in 2018 en 2019) en najaar 2021. De groep werknemers met job onzekerheid evolueerde van 23% naar 27% en met hoge werkintensiteit van 27% naar 32%. De vijfde invloedrijke factor, rolconflicten, bleef wel stabiel, vermoedelijk deels door verminderd contact met collega’s bij meer telewerk en tijdelijke werkloosheid.
Burn-out en werkstress kun je voorkomen …
Wij vergelijken een burn-out ook wel eens met de batterij van je telefoon, na verloop van tijd kun je hem aan de lader leggen maar echt helemaal vol raakt hij niet meer en is dus steeds sneller leeg. Aandacht voor werkstress, de aanpak hiervan en bewustwording bij zowel management als medewerkers, zorgt ervoor dat mensen alert worden en eerder ingrijpen als ze het idee hebben dat het niet goed gaat. In de huidige cultuur zijn medewerkers terughoudend en wachten tot het over gaat, liever dan dat ze aan de bel trekken en denken dat ze hun baan verliezen. Dit onterecht gevoel van falen, en er niets mee doen, is voor elke organisatie op termijn nefast.

… en heeft positief effect op rentabiliteit van iedereen
Door het onderwerp werkstress en burn-out bespreekbaar te maken, voorkom je als organisatie dat mensen daadwerkelijk voor langere tijd ziek uitvallen. Je bent preventief bezig. Op tijd ingrijpen voorkomt maandenlange uitval, een pijnlijke mutatie en vaak zelfs (een al dan niet) verplicht vertrek.
Het aan boord blijven van medewerkers zorgt er ook voor dat de collega’s niet geconfronteerd worden met de negatieve effecten van de uitval. Zij hoeven immers het werk niet op te vangen van hun zieke collega, worden ook niet met extra werkdruk en de daaraan gekoppelde stress geconfronteerd. In deze ‘war for talent’ is het immers niet evident om een vervanger te vinden, laat staan dat een bedrijf hier naar op zoek gaat. Burn-out voorkomen, voorkomt ook voor de collega’s negatieve effecten op de werkvloer.

Doelgroep

Hulpverleners en coaches.
Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma en je bent sinds enkele jaren werkzaam als coach of psychotherapeut.
Samen met andere professionals wil je uitgebreide en wetenschappelijk onderbouwde kennis opdoen en sparren over burn-out.
Deze opleiding richt zich vooral op specifieke vaardigheden in relatie tot burn-out coaching en -therapie.
Het is een toegevoegd specialisme voor bijvoorbeeld life coaches, loopbaancoaches, maatschappelijk werkers, sociaal verpleegkundigen, huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen en psychotherapeuten.

Een integratieve opleiding

Doel van de opleiding is het verwerven van een theoretische basis en de hiermee verbonden werkhypothesen, methodieken en technische vaardigheden voor een procesmatige begeleiding van mensen met een (dreigende) burn-out. Dit op een evidence based manier.

De opleiding is ook een leerervaring waarbij deelnemers hun eigen interpretaties en aannames over stress en burn-out en eigen ervaringen onderzoeken. Het verkennen van de invloed van eigen denkbeelden en aannames is een belangrijk onderdeel van het leerproces van de deelnemers.

Theorie, methodiektraining en casuïstiekbespreking worden afgewisseld en systematisch opgebouwd. De opleiding is zeer interactief, oefenen gebeurt onder andere via rollenspel. Daarnaast is er een voortdurende terugkoppeling van het geleerde naar de eigen werkpraktijk via casuïstiekbespreking en supervisiemomenten.

Op het eind van de opleiding is er een schriftelijke en mondelinge integratie waarbij de opgedane kennis en een bepaalde methodiek wordt uitgediept. Hier komt ieder individueel aan bod.

Wat leer je in de opleiding tot stresscoach, burn-out coach en burn-out therapie :

 • Je kan als stresscoach medewerkers, coachees of cliënten helpen dreigende overspannenheid of burn-out te herkennen, erkennen en voorkomen.
 • Je krijgt inzicht in de dynamieken die kunnen leiden tot een burn-out en in de hefbomen om uit een burn-out te geraken.
 • Je leert als burn-out coach concrete interventies en technieken waarmee je zelf in je praktijk aan de slag kunt. Deze interventies en technieken leer je ook bij jezelf toepassen.
 • Je kan effectief begeleiden om zo snel mogelijk mensen weer vitaal en met plezier terug aan de slag te laten gaan na burn-out en overspannenheid.
 • We gaan dieper in op de neurobiologie van stress en de impact van (toxische) stress op de hersenen en het geheugen.
 • Je verwerft inzicht in hoe je vanuit talent kan kijken naar energieverlies en burn-out. Er wordt aandacht gegeven aan het gebruik van talentmanagement als manier om de talenten op te sporen (logisch) maar ook als manier om richting te geven aan je keuze qua interventies tijdens de behandeling alsook om de (her)oriëntatie te faciliteren.
 • Je adviseert als stresscoach organisaties en leidinggevenden over hoe ze werkdruk op een gezond niveau kunnen houden. Je leert leidinggevenden stresssignalen vroegtijdig te herkennen en er adequaat op te reageren. Je kan leidinggevenden adviseren over het verminderen van werkgebonden stressoren.
 • Je kan organisaties adviseren over wat men kan doen om een medewerker weer zo snel mogelijk gezond en met plezier aan het werk te krijgen en te houden. Je adviseert over aanpassing of verandering van werk als de functie niet meer passend is voor de betrokken werknemer.
 • Je leert de grenzen van je dienstverlening kennen en respecteren: welk type klachten van coachees passen bij jouw aanbod en welk type klachten dien je door te verwijzen naar bvb een klinisch psycholoog, een psychiater, therapeut of arts.

Programma

We gaan gedurende 10 dagen interactief aan de slag.

Blok 1: Onze visie op burn-out, en diagnose stellen

 • Kennismaking
 • Uitleg certificering
 • Maatschappelijke visie op stress
 • Definitie, oorzaken en gevolgen van stress
 • Het brein en chronische stress
 • Gradaties van stress naar burn-out
 • Maatschappelijke visie op burn-out
 • Definitie, oorzaken en gevolgen van burn-out
 • Theorie en modellen rond stress en burn-out
 • Diagnose stellen: burn-out of een andere stoornis?

Blok 2: Aanpak en Behandeling

 • Wat is de rol van de coach en wat zijn noodzakelijke competenties?
 • Privé coaching versus coaching in een bedrijf
 • Doel van behandeling en herstelcondities
 • 3 fases in behandeling (stress-coping en burn-out behandeling)
 • Hoe herstel aanpakken?
 • Voeding
 • Slaap
 • Bewegen

Blok 3: Copingstrategieën en persoonlijkheidskenmerken

 • Meten van copingsstrategieën
 • Growth mind Set
 • Persoonlijkheidskenmerken : persoonlijke grenzen stellen, perfectionisme, etc

Blok 4: Patronen doorbreken en veranderen

 • Talenten inzetten als opstap naar een betere toekomst
 • Alternatieve denkpatronen inoefenen
 • Werken rond de job-toekomst

Blok 5 : Eindwerk en integratie

 • Bespreking in groepen aan de hand van een schriftelijk verslag.
  Een casus kan uitgediept worden aan de hand van 1 specifieke theorie ofwel worden daar de verschillende handvaten op toegepast. Een persoonlijke reflectie is belangrijk.

Hoofdtrainers

Veronique Bundervoet
Basisopleiding: Bachelor in het sociaal werk en Master in de Psychologie
Bijkomende opleidingen: stress-en Burnoutcoach (2016), loopbaancoach (2017)
Psychotherapeutische opleidingen: langdurige therapeutische opleiding systeemtherapie (2000), partnerrelatietherapie (2014), specialisatie begeleiden van complexe en traumatische rouw (2015), EFT verdiepingtraining (2021), traumasensitief werken (2022)

Bijkomende informatie: oprichtster privé praktijk PsychoTherapeutisch Centrum Gent in 2010 welke nadien is ondergebracht in School 4 POWER, oprichtster en partner van School 4 POWER (sinds 2016).
Sinds 2021 heeft onze organisatie naast de vestiging te Gentbrugge ook een vestiging te Aalst.

Mathieu Devies
Basisopleiding: Master in de Psychologie
Psychotherapeutische opleidingen: Systeemtherapie (2014), ACT (2018), partnerrelatietherapie (2018), EMDR (2022)
Bijkomende opleidingen: Hartcoherentie (2019), zelfcompassie (2022)

Bijkomende informatie: Mathieu heeft zijn eigen praktijk in Oosterzele (de Aandachtsacademie) waar hij naast koppels vooral met stress en burn-out en trauma bezig is.

Gasttrainers

Luk Dewulf
Master in de Pedagogische Wetenschappen. Hij heeft jaren ervaring in de academische als bedrijfswereld. In 2009 schreef hij “Ik kies voor mijn talent”, een eerste publicatie voor een groot publiek. Dit boek is ondertussen toe aan zijn 15de druk. Verder is hij auteur van het boek “De talentenfluisteraar” en “Stop burn-out”. Hij ontwikkelde verschillende tools voor verschillende sectoren en doelgroepen. Recent werd hij gevraagd om lid te worden van het experten panel van het Nederlandse tijdsschrift “Psychologie Magazine”.

Anja Copejans
Oplossingsgericht trainer met specifieke expertise in burn-out en perfectionisme. Auteur van het boek “Perfection is a bitch” en “Veerkracht in onderwijs”.

Joke De Wulf
Psycholoog, oplossingsgericht psychotherapeut, veerkracht coach, cognitief gedragstherapeut gespecialiseerd in slaap.

Martine Van Thielen
Master in Farmaceutische en biologische technieken. Orthomoleculaire voedingscoach.

Didactische aanpak

 • De training start met een uitgebreid inschrijvingsformulier waarop deelname gescreend wordt.
 • We geven een stevig algemeen kennis- en vaardigheidsfundament én werken aan je individuele doelen.
 • De opleiding is interactief; er is ruimte voor inbreng van eigen cases, zelfreflectie, je wisselt veelvuldig ervaringen uit met je collega’s. Daarom start ieder blok met een terugkoppeling van wat werd aangereikt in de vorige opleidingsdagen, op die manier worden de verschillende onderdelen aan elkaar gelinkt. Daarnaast eindigt ieder blok met een groepssupervisie waarbij één deelnemer aan de slag gaat met een eigen casus.
 • Er is een aansprekende balans tussen theorie en praktijk: de theorie wordt kort besproken, je oefent veelvuldig zodat je nieuwe vaardigheden kan toepassen in je eigen praktijk.
 • Direct toepasbaar: gedurende de opleiding voer je een aantal coachingsgesprekken uit met een eigen coachee met milde, niet complexe werkgerelateerde spanning. De opleiding volgt het pad dat je met een coachee volgt (intake, analyse, begeleidingsplan, coaching, actieplan veranderingen, terugvalpreventie, advisering organisatie).
 • Tijdens het laatste blok krijgt iedereen de kans tot een demonstratie van een sessie of een zelfgekozen techniek. De eindpresentatie gebeurt in kleine groep.
 • Er wordt een uitgebreide syllabus ter beschikking gesteld, deze is eveneens digitaal beschikbaar naast een schat aan extra artikelen en alle powerpoints.
 • Aantal deelnemers: min 8 en max 12.

Praktisch

CERTIFICAAT 

Deelnemers die het laatste blok voltooien krijgen een certificaat. Anderen krijgen een getuigschrift van deelname.  De opleiding is erkend door het VESB.

DATA
De opleiding omvat 10 dagen.
Ze is opgebouwd in blokken van twee dagen, die telkens op donderdag en vrijdag doorgaan van 9u-16u30.

Deze jaartraining wordt najaar 2025 georganiseerd.  Binnenkort meer info over de start van de opleiding.

PRIJS

€2.250 excl btw.
U ontvangt een factuur van het totale bedrag. Nederlandse collega’s zijn niet BTW-plichtig indien zij zelf over een BTW-nummer beschikken in Nederland.
Voorschot bij inschrijving voor iedereen : €472,50
Het BTW bedrag dient bij wijze van voorschot onmiddellijk betaald te worden.
Resterend bedrag storten aan POWER na ontvangst factuur met vermelding van gestructureerde mededeling : €2.250

LOCATIE

De jaartraining wordt georganiseerd in Gent.

ANNULATIEVOORWAARDEN

Het voorschot van 472,50 euro dient te worden betaald bij ontvangst van de factuur en fungeert als bevestiging van uw inschrijving.

Het volledige bedrag moet uiterlijk één maand voor het begin van de opleiding in handen van School 4 POWER zijn. In geval van annulering wordt het voorschot niet gerestitueerd en wordt het beschouwd als administratieve kosten.

De annuleringskosten in de laatste maand voor aanvang van de opleiding bedragen 30% van de totale kosten.

Als u zelf een vervanger vindt voor deze jaartraining, bent u geen annuleringsvergoeding verschuldigd.

Het lesgeld wordt niet terugbetaald in geval van voortijdige beëindiging van de opleiding door de deelnemer.

Vraag informatie aan over

Jaaropleiding Burn-Out Coaching