Uitgangspunten

In elke relatie komen spanningen voor, uit onderzoek weten we dat ongeveer 70 procent van de Vlamingen ooit in hun relatie last heeft van relatieproblemen. Als je wat langer samen bent, komen de verschillen sterker naar voren. Wat eerst spannend en anders was kan vervelend of problematisch worden. Hoe krijgen partners terug voeling met de partnerrelatie die ze wensen? Hoe veranderen en hoe keuzes maken voor een meer bevredigende relatie? Wat kan, zal en moet het paar doen om de problemen op te lossen en hun relatie te verbeteren? Hoe kan de relatietherapeut dit veranderingsproces initiëren? Hoe bouw je dit procesmatig op en wat zijn mogelijke valkuilen onderweg? Hoe stop je de steeds terugkomende negatieve interactiespiralen waarin paren terecht komen? Welke methodische ingangen kunnen een meerwaarde zijn bij het werken met paren en kunnen creatieve methodieken en beweging een impasse doorbreken?

Inhoud

In deze jaaropleiding wordt ingezoomd op structuren, dynamieken, communicatie­processen en ontwikkelingsfasen in partnerrelaties. Ook de inbedding van de partnerrelatie in de diverse leef-en betekeniswerelden van de personen komen aan bod, het paar en hun brede omgeving. De opleiding biedt een kader en methodieken voor het werken met paren bij een breed gamma aan partnerrelatievragen. Zowel gesprekken met paren met een relationeel gedefinieerde problematiek als het werken met paren van wie één of beiden psychische problemen heeft komen aan bod.

Paren komen in therapie met een eigen, vaak verschillende, definitie over de problemen. We vertrekken vanuit de definitie van de partners en verkennen dan samen de onderliggende verbindingen en spiralen van ‘verwijderende’ communicatie. Daarbij wordt aandacht besteed aan de emoties van de partners, de impact van gedrag en de vele ‘soms lastige’ spiegels die partners elkaar voortdurend voorhouden.

Doelgroep

Deze opleiding is voor therapeuten, seksuologen, hulpverleners en bemiddelaars die:

 • Een universitaire opleiding of opleiding hoger niet universitair onderwijs in mens- of gedragswetenschappen hebben
 • met een therapeutische of counseling opleiding
 • In de mogelijkheid zijn met paren te werken
 • Hun competentie om met paren te werken verder willen ontwikkelen

Werkwijze

Een integratieve opleiding met als doel het verwerven van een theoretische basis en de hiermee verbonden werkhypothesen, methodieken en technische vaardigheden voor een procesmatige begeleiding van paren.

De theoretisch basis wordt gevormd door :

 • Huis van de Relatie (Gottman)
 • Emotionally Focused Couple Therapy (Johnson en Greenberg)
 • de communicatietheorie (Bateson, Watzlawick)
 • kwetsbaarheid (Scheinkman – Brené Brown)
 • differentiatie (Schnarch)
 • de intergenerationele benadering (Nagy)
 • intimiteit en seksualiteit (Ilse Penne)
 • ontrouw en de derde partij (Esther Perel)
 • nieuw samengestelde gezinnen (Cindy Schepers)

Er wordt aandacht besteed aan de inhoud en het verschil tussen de verschillende modellen en theorieën over partnerrelatietherapie; de verschillende benaderingen worden kritisch getoetst.

De opleiding is ook een leerervaring waarbij deelnemers hun eigen denken over partnerrelatie en eigen ervaringen in relaties onderzoeken. Het verkennen van de invloed van eigen denkbeelden en aannames over partnerschap is een belangrijk onderdeel van het leerproces van de deelnemers.

Theorie, methodiektraining en casuïstiekbespreking worden afgewisseld en systematisch opgebouwd. Specialisten worden uitgenodigd om hun theorie nader toe te lichten en in te oefenen in rollenspel. Daarnaast is er een voortdurende terugkoppeling van het geleerde naar de eigen werkpraktijk via casuïstiekbespreking en supervisiemomenten.

Specifieke thema’s die uitgewerkt worden:

Blok 1: Intake en contract 

 • Voorwaarden voor relatietherapie : engagement en keuze
 • Het belang van een duidelijk therapeutisch contract
 • De positie van de relatietherapeut : dyadische en triadische dynamiek
 • Ervaringen en concepten die het kijken naar partnerthema’s beïnvloeden
 • Uitgangspunten van deze opleiding over partnerrelaties en partnertherapie
 • Wat is functioneel en dysfunctioneel in relaties en relatietherapie ?
 • Het onderzoek van Helen Fisher omtrent liefde en romantiek en hoe dat in ons brein werkt

Blok 2: Interactie en kwetsbaarheid

 • Het huis van Gottman
 • Interactiecyclus
 • Vierlagenmodel van Scheinkmann
 • Kwetsbaarheid als kracht, als verlangen
 • Overlevingsreacties

Blok 3: Emotionally Focused Therapy (EFT); verbinding, hechting en differentiatie

 • 3 Fases en 9 stappen van EFT
 • Autonomie en individuele keuzes
 • Hechting (Greenberg)
 • Het belang van differentiatie (Schnarch)

Blok 4 : Bouwwerk voor een goede relatie: intimiteit, seksualiteit, passie

 • Engagement en vertrouwen
 • Intimiteit en seksualiteit
 • Passie in langdurige relaties
 • Ontrouw en de derde partij

Blok 5 : De partnerrelatie in een wereld van relaties : de geschiedenis en de bredere context

 • De dynamiek van nieuw-samengestelde gezinnen
 • (Onzichtbare) loyaliteit en conflicten vanuit gezin van herkomst
 • Geweld
 • Unfinished business en destructief recht
 • Het einde van een relatie

Blok 6 : Integratie en supervisie

Iedere deelnemer bereidt schriftelijk (en indien gewenst met videofragmenten) een casus voor waarbij blijk wordt gegeven van de integratie van de opgedane kennis of een bepaalde methodiek wordt uitgediept. Tijdens dit blok komt ieder individueel aan bod.

Een casus kan uitgediept worden aan de hand van 1 specifieke theorie ofwel worden daar de verschillende handvaten op toegepast. Een persoonlijke reflectie is belangrijk.

Hoofdtrainers :

Veronique Bundervoet : psycholoog, maatschappelijk assistent, systeemtherapeut, relatietherapeut en opleider.
In 2011 verliet Veronique het reguliere werk om een eigen therapeutisch centrum op te richten (PTC Gent). Ondertussen bestaat School 4 POWER (waar PTC Gent deel van uitmaakt) uit een equipe van 20 therapeuten en 4 coaches. Daarnaast wordt geïnvesteerd om deze kennis door te geven via workshops en opleidingen.

Mathieu Devies : psycholoog, systeemtherapeut, relatietherapeut en opleider.
Mathieu heeft zijn eigen praktijk in Oosterzele (de Aandachtsacademie) waar hij naast koppels vooral met stress en burn-out en trauma bezig is.

 

Deze jaartraining werd geërfd van Jan Lens en May Michielsen van de School voor Relatietherapie. Wij hebben er een eigen kleur aan gegeven door ook met andere experten te werken.

Gasttrainers :

Ilse Penne : psycholoog, seksuoloog en opleider systeemtherapeut. Ze werkt in het centrum Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender te Dendermonde. Ze schrijft en spreekt regelmatig als gastdocent over het thema ‘het verbeteren van de intieme en seksuele relatie via koppeltherapie’. Ze is verbonden als opleider aan de vierjarige opleiding familie-en systeempsychotherapie van het IPRR.

Katrien Lagrou : klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ze is erkend als supervisor en opleider in de Systeemtherapie (BVRGS) en als supervisor in de Emotionally Focused Couple Therapy (ICEEFT). Ze is medewerker van EFT-België en staflid van Context (UPC KUleuven – postgraduaat relatie- en familietherapie). Daarnaast heeft ze een EFT-privépraktijk ‘Huis Voor Relatietherapie’ in Mechelen.

Cindy Schepers: Relatietherapeute en experte rond nieuw samengestelde gezinnen. Zij werkt als relatietherapeute in haar praktijk in Bierbeek.

Praktisch :

CERTIFICAAT 

Afgestudeerde psychotherapeuten ontvangen het certificaat van ‘Gespecialiseerde jaaropleiding tot Relatietherapeut’

Anderen verwerven een getuigschrift ‘Gespecialiseerde Jaaropleiding in de relatietherapeutische vaardigheden’.

DATA

 • Donderdag 23 en vrijdag 24 januari 2025
 • Donderdag 20 en vrijdag 21 februari 2025
 • Donderdag 27 en vrijdag 28 maart 2025
 • Donderdag 24 en vrijdag 25 april 2025
 • Donderdag 29 en vrijdag 30 mei 2025
 • Donderdag 19 en vrijdag 20 juni 2025

LOCATIE

De workshop wordt georganiseerd Gent – locatie volgt nog.

INSCHRIJVEN

Inschrijven voor de tiende jaartraining met als start januari 2024 kan via volgende link: https://tinyurl.com/3rj7d83p

PRIJS

€2.150 excl BTW. U ontvangt een factuur van het totale bedrag. Nederlandse collega’s zijn niet BTW-plichtig indien zij zelf over een BTW-nummer beschikken in Nederland.
Voorschot bij inschrijving voor iedereen : €451,50
Het BTW bedrag dient bij wijze van voorschot onmiddellijk betaald te worden.
Resterend bedrag storten aan School 4 POWER na ontvangst factuur met vermelding van gestructureerde mededeling :  €2.150

ANNULATIEVOORWAARDEN

Het voorschot van 451,50 euro dient te worden betaald bij ontvangst van de factuur en fungeert als bevestiging van uw inschrijving.

Het volledige bedrag moet uiterlijk één maand voor het begin van de opleiding in handen van School 4 POWER zijn. In geval van annulering wordt het voorschot niet gerestitueerd en wordt het beschouwd als administratieve kosten.

De annuleringskosten in de laatste maand voor aanvang van de opleiding bedragen 30% van de totale kosten.

Als u zelf een vervanger vindt voor deze jaartraining, bent u geen annuleringsvergoeding verschuldigd.

Het lesgeld wordt niet terugbetaald in geval van voortijdige beëindiging van de opleiding door de deelnemer.

Vraag informatie aan over

Jaartraining Relatietherapie