Ik leerde Lotte Sierens kennen als een jonge, dynamische spring in ’t veld, een jongedame die uit een veilig nest komt en van daaruit de vrouwelijke seksualiteit krachtig weet te omarmen en uit te dragen. Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat de titel van haar boek mijn wenkbrauwen deed fronzen maar tegelijk mij ook intrigeerde.

Ik was dan ook bijzonder verrast dat – naast gedetailleerde info omtrent de orgasmekloof – ook de geschiedenis uitgebreid aan bod kwam. Zo leerde ik niet alleen dat 1559 reeds het jaar van de clitoris was maar stelde ook vast dat Helen O’Connell pas in 2005 de clitoris in beeld bracht om pas in 2015 (!) een 3D visueel beeld te verkrijgen.

Het boek ‘It’s all about the clit’ gaat over de zoektocht van vrouwen naar seksuele vrijheid en empowerment. Het is een belangrijke en actuele bijdrage aan het maatschappelijke debat over gender, seksualiteit en feminisme.
Het centrale thema van het boek is de clitoris – een orgaan dat in de seksuele beleving van vrouwen vaak onderschat en miskend wordt. Lotte laat zien hoe de clitoris niet alleen belangrijk is voor de fysieke seksuele beleving van vrouwen, maar ook voor hun mentale en emotionele welzijn. Het boek behandelt de anatomie en functie van de clitoris, evenals verschillende manieren om het plezier en de stimulatie ervan te vergroten.

Zij geeft tevens een kritische blik op onze huidige samenleving en de rol van vrouwen daarin. De sociaal-culturele aspecten van seksualiteit worden besproken en de noodzaak van een positieve seksuele opvoeding voor vrouwen. Zo benoemt zij hoe vrouwen vaak beperkt worden in hun seksualiteit en (nog steeds !) gestigmatiseerd worden als ze openlijk hun seksualiteit uiten. Lotte toont de dubbele normen en stereotypen aan die bestaan rondom vrouwelijke seksualiteit en benadrukt het belang van seksuele voorlichting en zelfontplooiing.

Maar ‘It’s all about the clit’ is meer dan een betoog over seksualiteit. Het is ook een persoonlijk verhaal over haar eigen ervaringen en strijd voor seksuele bevrijding en empowerment. Ze inspireert vrouwen om hun eigen seksualiteit te verkennen en hun eigen plezier en verlangens na te streven.

Daarnaast biedt het boek praktische tips en oefeningen om het seksuele genot van vrouwen te verbeteren en een gezonde seksuele relatie met zichzelf en anderen op te bouwen.

Kortom, ‘It’s all about the clit’ is een inspirerend en belangrijk boek dat vrouwen helpt om de controle over hun eigen seksuele leven te nemen. Zij pleit voor een open, inclusieve en positieve visie op vrouwelijke seksualiteit, die bijdraagt aan een maatschappij waarin gendergelijkheid en seksuele empowerment voor iedereen vanzelfsprekend zijn.

De verfrissende invalshoek van Lotte op de vrouwelijke seksuele beleving zorgde voor animo in onze groep van de jaartraining Partnerrelatietherapie. Vlaanderen heeft er een goeie seksuologe- relatietherapeute bij en ik ben overtuigd dat er nog interessant materiaal van haar op komst is.

 

Veronique Bundervoet,
psychologe, relatietherapeute en opleider in de relatiedynamieken