Het maken van een familieopstelling is een vorm van psychotherapie die geherintroduceerd werd door Bert Hellinger. De werkwijze van Hellinger is het systemisch werken, waarin door het opstellen van iemands systeem van herkomst niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen, erkennen en zo mogelijk weg te nemen.

Een familieopstelling is een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk, vaak familieleden van degene die het vraagstuk inbrengt, worden andere deelnemers uitgekozen als ‘representant’. De vragende deelnemer geeft hen een plaats in het vertrek ten opzichte van de andere deelnemers, deels geholpen door de therapeut.

Er ontstaat zo een opstelling die achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien als de representanten worden ondervraagd over hun gevoelens en attitudes ten opzichte van elkaar en de situatie. Er komen verstrikkingen aan het licht die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de deelnemer. Die onverwerkte gevoelens kunnen  kinderen onbewust en onbedoeld belasten, waardoor zij uit balans zijn. Aan de hand van eenvoudige instructies van de begeleider brengen de representanten beweging in de situatie en kan er rust komen tussen de personen die de representanten vertegenwoordigen. De effecten van de sessie zijn soms op korte, maar vaak op lange termijn merkbaar.

In het youtube- filmpje hieronder vertelt Bert Hellinger over familieopstellingen en de meerwaarde hiervan.

Wil je meer weten of ben je geïnteresseerd in familie-opstellingen? Op deze link https://ptcgent.be/activiteiten/familieopstellingen/ vind je alle info.

Tine Jansen, systeempsychotherapeut met expertise in Familie-opstellingen, Relatietherapie en Rouw en Trauma.