“Een systemische kijk op ziekte en gezondheid” … die heeft Stephan Hausner bij mij nog wat meer weten te verankeren na het volgen van zijn workshop.

Met een uiterst rustige en liefdevolle aanwezigheid wist hij de ziekten waar de deelnemers mee worstelen te ontrafelen en te plaatsen in een bredere en vooral zeer nabije context: onze familiebanden. De familieopstelling laat dan zien hoe ziekte een manier is om loyaliteit te tonen, een verbinding te voelen met een familielid, vaak de moeder en/of de vader.

Vanuit dit perspectief wordt ook duidelijk dat ziekte niet indruist tegen het leven maar dat het deel uitmaakt van hoe het leven zich kon ontplooien tot op dit moment voor een bepaalde persoon. Hausner verwoordt het mooi: ‘ziekte is een uitnodiging; een uitnodiging om de cirkel waar we ons in bewegen groter te maken’. Want het is duidelijk dat we in de huidige cirkel het antwoord niet vinden. De ruimte waarin we ons bewegen is te klein geworden, onze energie cirkelt in een te kleine ruimte rond en dit heeft geleid tot ziekte. De ziekte of het symptoom maakt dat we in de te kleine ruimte toch in balans blijven. Willen we een balans zonder de aanwezigheid van het symptoom dan is het antwoord te vinden buiten onze bekende cirkel en een familie-opstelling laat een mogelijke manier zien om een opening te creeren. De uitbreiding wordt dan de helende beweging. En die helende beweging laat zich voelen; het enige wat daar eigenlijk voor nodig is, is een open hart. En mijn ervaring is dat je in de aanwezigheid van een open hart, niet onaangeraakt kan blijven. Het was dus weer een heel bewogen workshop!

Wil je meer weten of ben je geïnteresseerd in familie-opstellingen? Op deze link https://ptcgent.be/activiteiten/familieopstellingen/ vind je alle info.

Tine Jansen, systeempsychotherapeut met expertise in Familie-opstellingen, Relatietherapie en Rouw en Trauma.