André Van De Walle

Systeemtherapeut

Andre.vdw@school4power.be

GSM : 0498/25.16.87

Bezieling :

Mijn bijzondere zienswijze, waarin in geloof in de krachten van de mensen zorgt ervoor dat ik graag mensen ontmoet in hoe ze denken, voelen, handelen. Mensen doen stilstaan bij hun verhaal, hun loyaliteit en de gedragspatronen die men als persoon ontwikkeld vind ik voor mij een belangrijke taak.

Helpen loskomen in relatie met je loyaliteit van hun geschiedenis alleen of in relatie Hoe als mens helpen in anders leren kijken, luisteren, voelen, om meer evenwicht rust en geluk te vinden in het leven is mijn passie in het leven. Ik wil mensen doen stilstaan bij wat al dan niet bewuste motieven van hun gedragingen zijn.

Hoe anders spreken en luisteren en elkaar vinden in het leven in een prachtige zoektocht van ieder mens. Ik ben meer dan 20 jaar afgestudeerd als therapeut en ongeveer 35 jaar bezig met het psychisch evenwicht van mensen.

Ervaring en loopbaan :

Ik ben nu half de vijftig. De rode draad doorheen mijn loopbaan is mensen maatschappelijk versterken. Ik studeerde af als bachelor psychiatrisch verpleegkundige. Ik werd adjunct in een setting en zou er de kans krijgen om gezinnen te ontmoeten, waarvan een persoon was opgenomen. Het zette me tot nadenken. Ik ervaarde dat er veel te weinig gebeurde in de thuissituatie van mensen en dat men vaak herhaaldelijk werd opgenomen. Ik besliste na diverse korte scholingen een opleiding te gaan volgen als gezins- en relatietherapeut.

De opleiding was intens en zou een grote verandering in mijn leven betekenen, waar ik dankbaar voor ben. Ik ging vervolgens werken binnen CKG en Jeugdzorg in België. Na een opleiding in maatschappelijk werk besloot ik om naar Nederland te vertrekken, waar ik mijn therapeutische loopbaan verder vorm zou geven. Ik zou landelijk vastgelopen trajecten tussen ouders en kinderen van andere organisaties opvolgen en er de tijd van mijn leven hebben in de successen die werden gerealiseerd.

Later zou ik een centrale rol spelen in klachten dossiers van ouders in relatie met een organisatie en binnen de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) op vlak van autistisch gedrag een belangrijk aanspreekpunt vormen voor ouders en kinderen. Na de drastische besparing in de Jeugdzorg in Nederland ging ik werken met volwassenen binnen de SGGZ. ( sterk gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.) Volwassenen maar ook gezinnen met allerlei uitzichtloze situaties. Verandering in regelgeving brengt me terug in Gent, mijn geboortestad.

Opleidingen :
  • Bachelor psychiatrisch verpleegkundige (1998)
  • Gezins- en relatietherapeut in het Centrum studie van het gezin. (2001)
  • Maatschappelijk werk(2010) ( schreef geen scriptie)
  • EVC-traject voor SKJ register in Nederland ( landelijke erkenning om met kinderen en ouders te mogen werken.)

Als systeemdenker staat Watslawick, Minuchin en het contextueel denken centraal in mijn manier van werken en denken

Diverse opleidingen, trauma, seksualiteit, relatieproblematiek, sociale netwerkstrategie, Duplo: een taal erbij, Yucel, Grok, system and situation cards: zijn kennis en/of instrumenten die het proces van mensen weten te versterken

Contactgegevens :

mailadres: andre.vdw@school4power.be

GSM-nummer: 0498/25.16.87

Onze psychotherapeuten staan voor jou klaar